III Адвентна – Сряда – 03а

ТРЕТА СЕДМИЦА НА ПРЕДКОЛЕДНОТО ВРЕМЕ

Сряда

 

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене из книгата на пророк Исаия.             45,6в-8.18.21в-26

„Аз съм Господ и няма друг; аз създавам светлината и творя тъмнината, правя мир и причинявам бедствия. Аз, Господ, творя това.

Росете, небеса, отгоре, и облаците да излеят правда! Да се разтвори земята и да принася Спасение, и да произрастя заедно правдата! Аз, Господ, творя това.“

Защото тъй казва Господ, който сътвори небесата; Той, Бог, който образува земята и който я създаде, той я утвърди, не напразно я сътвори; Той я образува за живеене: „Аз съм Господ и няма друг.“

Не Аз ли. Господ? и няма друг Бог освен мене, Бог праведен и който спасява, няма освен мене. Към мене се обърнете, и ще бъдете спасени, всички краища земни, защото аз съм Бог, и няма друг.

Кълна се в мене си; от устата ми излиза правда, дума неизменна, че пред мене ще се преклони всяко коляно, в мене ще се кълне всеки език. Само у Господа, ще казват за мене, има правда и сила; при Него ще дойдат и ще се засрамят всички, които са враждували против Него. Чрез Господа ще бъде оправдано и прославено цялото племе Израилево.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 84,9ав-10.11-12.13-14 (О: Ис 45,8)

 

О Росете, небеса, отгоре, и облаците да излеят праведния.

Да послушам, какво ще каже Господ Бог, защото той ще изрече мир на своя народ и на своите избрани. Тъй, неговото спасение е близо до ония, които му се боят, за да обитава слава в нашата земя. O

 

Милост и истина ще се срещнат, правда и мир ще се целунат; истината ще изникне из земята, и правдата ще надникне от небесата. О

 

И Господ ще даде добро, и нашата земя ще даде своя плод. Правдата ще тръгне пред Него и ще тури на път стъпките си. О

 

О Алилуя. Възвиси силно гласа си, благовестителю; Ето, Господ иде със сила. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Лука.              7,19-23

В онова време:

Иван, като повика двама свои ученици, изпрати ги при Исуса да попитат: „Ти ли си Оня, който има да дойде, или другиго да чакаме? А те, като дойдоха при Него, рекоха: „Иван Кръстител ни прати при Тебе да попитаме: Ти ли си Оня, Който има да дойде, или другиго да чакаме?“

А в тоя час Той излекува мнозина от недъзи и от зли духове и на мнозина слепи дарува зрение. И отговори им Исус и рече: „Идете и разкажете на Иван, каквото видяхте и чухте: слепи прогледват, хроми прохождат, прокажени се очистват, глухи прочуват, мъртви възкръсват, на бедни се благовествува; и блажен е оня, който се не съблазни поради Мене.“

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.