III Адвентна – Понеделник – 03а

ТРЕТА СЕДМИЦА НА ПРЕДКОЛЕДНОТО ВРЕМЕ

Понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

Четене из книгата числа.             24,2-7,15-17а

В онези дни:

Погледна Валаам и видя Израиля, как беше се разположил на стан, коляно по коляно, и Дух Божий беше върху Валаам, и произнесе тая своя притча, като каза: Валаам, син Веоров, говори, говори с мъж с отворени очи, говори оня, който чува думите Божии, който съзира видението на Всемогъщия, пада, но очите му са отворени.

Колко хубави са твоите шатри, Якове, твоите жилища, Израилю! Те се разстилат като долини, като градини край река, като алойни дървета, насадени от Господа, като кедри край вода. Ще потече вода от ведрата му, и семето му ще бъде като големи води. Царят му ще надмине Агага, и царството му ще се въздигне.“

И произнесе тая своя притча, като каза „Валаам, син Веоров, говори, говори мъж с отворени очи; говори оня, който чува думите Божии, който притежава знание от Всевишния, който съзира видението на Всемогъщия; пада, но очите му са отворени.

Виждам го, ала не сега още гледам го, ала не отблизо. Изгрява звезда от Яков, и се издига жезъл от Израиля; той поразява князете моавски и съкрушава всички Ситови синове.“

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

Пс 24,4вс-5ав.6-7вс.8-9 (О: 4в)

О Научи ме, Господи, на твоите пътища.

Покажи ми. Господи, твоите пътеки, и научи ме на твоите пътеки. Насочи ме към твоята истина и ме научи, защото ти си Бог на моето спасение. O

Спомни си твоите щедрости. Господи, и твоите милости, защото са от века. По милостта си спомни си за мене, по твоята благост, Господи! О

Благ и праведен е Господ, затова учи грешните в пътя, насочва кротките към правда и учи кротките на своите пътища. О

 

О Алилуя. Покажи ни. Господи, твоята милост, и дари ни твоето спасение. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

Четене от светото Евангелие според Матей.              21, 23-27

В онова време:

Когато Исус дойде в храма и поучаваше, пристъпиха до Него първосвещениците и старейте народни и рекоха: „С каква власт вършиш това? И кой ти е дал тая власт?“

Исус им отговори и рече: „Ще ви попитам и Аз една дума: Ако Ми отговорите на нея, и Аз ще ви кажа, с каква власт върша това:

Кръщението Иваново откъде беше? От небето ли, или от човеците?“

А те разсъждаваха помежду си и думаха: „Ако речем – „от небето“, ще ни каже: а защо му не повярвахте? Ако ли речем: „От човеците“, боим се от народа, понеже всички имат Иван за пророк.“

И отговориха на Исус и рекоха: „Не знаем.“

И Той им рече: „И Аз ви не казвам, с каква власт върша това.“

Това е слово Господне.

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.