III Адвентна – Петък – 03а

ТРЕТА СЕДМИЦА НА ПРЕДКОЛЕДНОТО ВРЕМЕ

Петък

 

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене из книгата на пророк Исаия.             56,1-За.6-8

Тъй казва Господ:

„Пазете правосъдие и вършете правда: защото е близко моето спасение и откровението на моята правда. Блажен е мъжът, който върши това, и синът човешки, който се здраво придържа о това, който пази съботата да я не оскверни и варди ръката си, да не върши никакво зло.

Синът на другоплеменника, който се е присъединил към Господа, да не казва: „Господ съвсем се отдели от своя народ“ и скопецът да не казва: „Ето, аз съм сухо дърво“.

И синовете на другоплеменнииите, които са се присъединили към Господа, за да му служат и да обичат името на Господа, да бъдат негови раби, – всички, които пазят съботата да я не осквернят и здраво се придържат о завета ми; аз ще ги заведа на светата си планина и ще ги възрадвам в моя дом за молитва; всесъженията им и жертвите им ще бъдат благоприятни върху моя жертвеник, защото моят дом ще се нарече молитвен дом за всички народи.“

Господ Бог, който събра разпръснатите израилтяни, казва: „Към събраните у Израиля ще събирам и други.“

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 66,2-3.5.7-8 (О: 4)

 

О Да те възхвалят народите, Боже; да те възхвалят всички народи.

 

Боже, бъди милостив към нас, и ни благослови;. осветли ни с лицето си, за да познаят на земята твоя път, у всички народи твоето спасение. O

 

Да се веселят и да се радват племената, защото ти съдиш народите справедливо и на земята управляваш племената. О

 

Земята даде своя плод; да ни благослови Бог, нашият Бог. Да ни благослови Бог, и да се убоят от Него всички земни краища. О

 

О Алилуя. Дойди, Господи, да ни посетиш с мир, за да се радваме пред тебе със сърце съвършено. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Йоан.              5, 33 – 36

В онова време Исус каза на юдеите Вие бяхте пратени при Иван, и той засвидетелствува истината. Но Аз не от човек приемам свидетелство; ала казвам това, за да се спасите вие. Той беше светило, което гори и свети; а вие поискахте малко време да се радвате при светлината му.

Аз обаче имам свидетелство по-голямо от Ивановото; защото делата, които ми даде Отец да извърша, самите тия дела, що Аз върша, свидетелствуват за Мене, че Отец Ме е пратил.“

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.