III Адвентна Неделя B – 03агВ

ТРЕТА СЕДМИЦА НА ПРЕДКОЛЕДНОТО ВРЕМЕ

Неделя, година B

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

Четене из книгата на Пророк Исаия.             61,1-2а.10-11

Духът на Господа Бога е върху мене, защото Господ ме помаза да благовестя на бедни, прати ме да изцелявам съкрушени по сърце, да проповядвам на пленени освобождение и на затворници – отваряне на тъмница, да проповядвам благоприятната Господня година.

С радост ще се радвам в Господа, душата ми ще се развесели в моя Бог: защото Той ме облече в спасителна одежда, надена ми дреха на правда, като на младоженец възложи венец и като невеста с накит накичи. Защото както земята произвежда растенията си, и както градина отрастува посеяното в нея, тъй Господ Бог ще прояви правда и слава пред всички народи.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

Лк 1,46-48.49-50.53-54 (О: Ис 61,10в)

О Душата ми се развесели в моя Бог.

 

Душата ми величае Господа и духът ми се зарадва в Бога, Спасителя мой. задето Той милостно погледна унижеността на рабинята си; защото, ето отсега ще ме облажават всички родове; O

Задето Силният ми стори велико нещо, и свето е името му; и неговата милост е из рода в род за ония, които му се боят. О

Гладни изпълни с блага, а богати отпрати без нищо; Взе под закрила Израиля, Своя отрок, като си спомни милостта. О

 

ВТОРО ЧЕТИВО

Четене от първото послание на Свети Павел Апостол до солуняни.   5,16-24

Братя,

винаги се радвайте. Непрестанно се молете. За всичко благодарете: защото такава е спрямо вас волята Божия в Христа Исуса. Духа не угасяйте, пророчествата не унижавайте; всичко изпитвайте, о доброто се дръжте: въздържайте се от всякакво зло.

А сам Бог на мира да ви освети напълно, и целият ваш дух и душата и тялото да се запази без порок при пришествието на нашия Господ Исус Христос. Верен е Оня, който ви призовава, който и ще стори това.

Това е божие слово.

 

О Алилуя. Духът на Господа е върху Мене: прати ме да благовестя на бедни. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

Четене от светото Евангелие според Йоан.              1,6-8.19-28

Имаше един човек, пратен от Бога, името му Иван: той дойде за свидетелство, да свидетелствува за светлината, та всички да повярват чрез него. Той не беше светлината, а бе пратен да свидетелствува за светлината.

И това е свидетелството на Иван, когато юдеите проводиха от Йерусалим свещеници и левити да го попитат: „Кой си ти?“ Той изповяда и не се отрече; той изповяда: „Не съм аз Христос.“

И попитаха го: „А що си? Илия ли си ти?“

Рече: „Не съм.“

„Пророкът ли си ти?“

И отговори: „Не.“

Тогава му рекоха: „Кой си, за да дадем отговор на ония, които са ни пратили; какво казваш за себе си?“

Той рече: „Аз съм глас на викащия в пустинята: оправете пътя Господен“ както е казал пророк Исаия.

А пратените бяха измежду фарисеите; те го попитаха и му рекоха:

„Защо тогава кръщаваш, ако не си Христос, ни Илия, нито Пророкът?“

Иван им отговори и рече: „Аз кръщавам с вода, но посред вас стои един, когото вие не познавате. Той е идещият след мене, който ме изпревари, и комуто аз не съм достоен да развържа ремъка на обущата му.“

Това стана във Витавара, отвъд Йордан, дето Иван кръщаваше.

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.