III Адвентна Неделя С – 03агС

ТРЕТА СЕДМИЦА НА ПРЕДКОЛЕДНОТО ВРЕМЕ

Неделя, година С

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

Четене из книгата на Пророк Софония.             3,14-18а

Ликувай, дъще Сионова! Тържествувай, Израилю! Весели се и радвай се от все сърце, дъще Иерусалимова! Господ отмени присъдата над тебе, изгони врага ти! Господ, Цар Израилев, е посред тебе; повече няма да видиш зло.

В онзи ден ще кажат на Иерусалим: „Не бой се“, и на Сион „да не отслабват ръцете ти“. Господ, Бог твой, е посред тебе: Той е силен да те спаси; ще се развесели за тебе с радост, ще бъде милостив по любовта си, ще тържествува за тебе с песни.“

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

Пс 12,2 – 3.4 всд 5 – 6 (О: 6)

О Весели се и радвай се, защото велик е посред тебе Светият Израилев.

 

Ето, Бог е моето спасение, Нему се уповавам и не се боя, защото Господ е моя сила и мое пение, и Той ми биде за спасение. O

 

Тогава с радост ще черпите вода от извора на спасението. Славете Господа и призовавайте името му, разгласяйте между народите делата му, напомняйте, че името му е велико. О

 

Пеите на Господа, защото Той е направил нещо велико, нека знаят това по цяла земя. Весели се и радвай се, жителко Сионова, защото велик е посред тебе Светият Израилев. О

 

ВТОРО ЧЕТИВО

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до филипяни.   4,4 – 7

Братя,

Радвайте се винаги на Господа, и пак ще кажа: радвайте се. Вашата кротост да бъде известна на всички човеци. Господ е близо. Не се грижете за нищо, но във всичко чрез молитва и моление с благодарност откривайте пред Бога своите просби.

И Божият мир, който надвишава всеки ум, ще запази вашите сърца и мисли в Христа Исуса.

Това е божие слово.

 

О Алилуя. Духът на Господа е върху Мене; Той ме прати да благовестя на бедни. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

Четене от светото Евангелие според Лука.              3,10 – 18

В онова време:

Народът питаше Йоан и казваше „Какво тогава да правим?“

Той отговори и им рече: „Който има две дрехи, нека даде на онзи, който няма; и който има храна, нека прави същото.

Дойдоха и митари да се кръстят, и му рекоха „Учителю, какво да правим?“

А той им отговори: „Не изисквайте нищо повече от това, що ви е определено.“

Питаха го тъй също и войници и казваха „А ние какво да правим?“

И рече им: „Никого не притеснявайте, не клеветете, и задоволявайте се с вашите заплати.“

Когато пък народът очакваше, и всички мислеха в сърцата си за Йоан, дали не е той Христос, Йоан на всички отговори и рече: „Аз ви  кръщавам с вода, но иде по-силният от мене, комуто не съм достоен да развържа ремъка на обущата Той ще ви кръсти с Дух Свети и с огън. Лопатата Му е в ръката Му, и Той ще очисти гумното си, и ще събере житото в житницата си, а плявата ще изгори с неугасим огън.“

Така и много друго благовестеше на народа, като го утешаваше.

Това е слово Господне.

 

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.