III Адвентна Неделя А – 03агА

ТРЕТА СЕДМИЦА НА ПРЕДКОЛЕДНОТО ВРЕМЕ

Неделя, година А

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

Четене из книгата на Пророк Исаия.             35,1 – 6а.10

Ще се развесели пустинята и сухата земя, и необитаемата страна ще се зарадва и разцъфти като крин. Великолепно ще цъфти и ще се радва, ще тържествува и ще се весели; славата на Ливан ще й се даде, великолепието на Кармил и Сарион; те ще видят славата на Господа, величието на нашия Бог.

Укрепете отслабналите ръце и уякчете треперещите колена; кажете на боязливите духом: Бъдете твърди, не се бойте ето, вашият Бог иде с отмъщение, с отплата Божия: Той ще дойде и ще ви спаси.

Тогава ще се отворят очите на слепи, и ушите на глухи ще се отпушат. Тогава хромият ще скочи като елен, и езикът на немия ще пее.

И ще се върнат избавените от Господа, ще дойдат на Сион с радостно възклицание; и вечна радост ще бъде над главата им; те ще намерят радост и веселие, а скръб и въздишка ще се отдалечат.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 145,7.8 – 9а.9вс – 10 (О: срв Ис 35,4)

 

О Дойди, Господи, за да ни спасиш.

 

Който вечно пази верност, върши съд над обидени, дава хляб на гладни. Господ отпуща затворници. O

 

Господ отваря очите на слепи, Господ изправя прегърбени, Господ обича праведни. Господ пази пришелците. О

 

Поддържа сираче и вдовица, а пътя на нечестивеца проваля. Господ ще царува вечно; Твоят Бог, Сионе, е в род и род. О

 

ВТОРО ЧЕТИВО

Четене от посланието на Свети Яков Апостол.                   5,7 – 10

Бъдете дълготърпеливи, братя, до пришествието Господне. Ето, земеделецът чака драгоценния плод от земята и за него търпи дълго, докле получи дъжд ранен и късен. Дълготърпете и вие, укрепете сърцата си, защото пришествието Господне е наближило.

Не се оплаквайте, братя, един от другиго, за да не бъдете осъдени.

Ето, Съдията стои пред вратата. За пример на злострадание и дълготърпение вземете, братя мои, пророците, които говориха в името Господне.

Това е божие слово.

 

О Алилуя. Духът на Господа е върху Мене: прати ме да благовестя на бедни. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

Четене от светото Евангелие според Матей.              3,1 – 12

Иван, като чу в затвора за Христовите дела, прати двама свои ученици и Му казаха: „Ти ли си Оня, който има да дойде, или другиго да чакаме?“

Отговори им Исус и рече: идете и разкажете на Иван, каквото чувате и виждате: слепи проглеждат и хроми прохождат, прокажени се очистват и глухи прочуват, мъртви възкръсват и на бедни се благовествува, и блажен оня, който се не съблазни поради Мене.“

А когато те си отиваха, Исус почна да говори на народа за Иван:

какво излязохте в пустинята да видите? Тръстика ли, люлеяна от вятъра? Но какво излязохте да видите? Човек ли, облечен в меки дрехи? Ето, ония които носят меки дрехи, са в царските палати. Но какво тогава излязохте да видите? Пророк ли? Да, казвам ви, и повече от пророк. Защото този е, за когото е писано: „Ето, Аз изпращам пред лицето Ти Моя Ангел, който ще приготви Твоя път пред Тебе.“ Истина ви казвам: между родените от жени не се е явил по-голям от Ивана Кръстителя; ала по-малкият в царството небесно е по-голям от него.“

Това е слово Господне.

 

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.