III Адвентна – Вторник – 03а

ТРЕТА СЕДМИЦА НА ПРЕДКОЛЕДНОТО ВРЕМЕ

Вторник

 

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене из книгата на пророк Софония.             3,1-2.9-13

Това казва Господ:

Горко на града нечист и омърсен, който притеснява! Не слуша гласа, не взема от наставления, на Господа не се уповава, към своя Бог не се приближава.

Тогава аз пак ще дам на народите чисти уста, та всички да призовават името на Господа и да му служат единодушно. От страните отвъд реката на Етиопия поклонниците ми – децата на моите разпилени – ще ми принесат дарове.

В онзи ден ти няма да се посрамиш от своите различни постъпки, с каквито грешеше против мене, защото аз ще отстраня из средата ти онези, които напразно се хвалеха с твоята знатност и няма вече да се превъзнасяш на светата ми планина. Но ще оставя всред тебе народ смирен и прост, и те ще се уповават на името Господне.

Остатъците от Израиля няма да вършат неправда, няма да говорят лъжа, няма да се намери в устата им коварен език, защото сами ще се пасат и ще лежат, и никой няма да ги разтревожи.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 33,2-3.6-7.17-18.19 и 23 (О: 7а)

 

О Сиромах викна, и Господ го изслуша.

Ще благославям Господа във всяко време, хвалата за него е винаги в устата ми. С Господа ще се хвали душата ми, ще чуят кротките и ще се развеселят. O

 

Които обръщаха поглед към него, просияваха, и лицата им няма да се посрамят. Ето, сиромахът викна, и Господ го изслуша, и го спаси от всичките му беди. О

 

Но лицето на Господа е против онези, които вършат зло, за да изтреби от земята помена им. Викат праведниците и Господ слуша, и ги избавя от всичките им скърби.  О

 

Близо е Господ до сломените по сърце, и смирените по дух ще спаси. Господ ще избави душата на рабите си, и никой от ония, които се на Него уповават, няма да загине. О

 

О Алилуя. Дойди, Господи, не се бави; прости греховете на своя народ. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Матей.              21 28-32

В онова време: Исус каза на първосвещениците и стареите народни:

„Как ви се струва? Един човек имаше двама сина; и отиде той при първия, та каза: „Чедо, иди днес работи на лозето ми.“ Но тоя отговори и рече: „Не искам“. А после се разкая и отиде. И, като дойде при другия, каза му същото. Тоя отговори и рече: „Ще ида, господарю“, ала не отиде. Кой от двамата изпълни бащината воля?“ Отговарят му:

„Първият.“ Исус им рече: „Истина ви казвам, че митарите и блудниците преварват ви в царството Божие; Защото дойде при вас Иван по пътя на праведността, и вие му не повярвахте, а митарите и блудниците му повярваха; вие пък, като видяхте това, не се разкаяхте отпосле, за да му повярвате.“

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.