II IV VI пасхална събота литургия

СЪБОТА

СЛЕД II IV VI НЕДЕЛЯ НА ВЪЗКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО

 

Входен Антифон                                                                     1 Пт. 2, 9

Люде придобити, известете чудесните дела на Оня, който ви е призовал от тъмнина към чудната своя светлина. Алилуя.

 

Колекта

II седмица

Боже, чрез когото ни идва изкуплението и ни се дава осинове­нието, погледни благосклонно възлюбените си чеда и дай на вярващите в Христа, истинска свобода и вечно наследство. Чрез нашия Господ Исус Христос, Твоя Син, който е Бог и с Те­бе живее и царува в единство със Светия Дух през всички ве­кове на вековете.

IV седмица

Всемогъщи вечни Боже, усъвършенствай в нас винаги пас­хал­ното тайнство, и тези, които си възобновил чрез светото кръ­щение, стори, да принасят с помощта на Твоята благодат пло­дове и да постигнат радостите на вечния живот. Чрез нашия Господ Исус Христос, Твоя Син, който е Бог и с Тебе живее и ца­рува в единство със Светия Дух през всички векове на ве­ковете.

VI седмица

Молим Ти се, Боже, направлявай душите ни винаги към добри дела, и стори, стремейки се с постоянство към съвършен­ст­вото, да се стараем да постигнем вечното блаженство чрез пасхалната тайна. Чрез нашия Господ Исус Христос, Твоя Син, който е Бог и с Тебе живее и царува в единство със Светия Дух през всички векове на вековете.

Където Възнесение Господне се прехвърля на следващата неделя:

Молим ти се, Господи, направлявай душите ни винаги към добри дела, та, стремейки се с постоянство към по-доброто, да се стараем да постигнем вечното блаженство чрез Пасхалната Тайна. Чрез нашия Господ Исус Христос, Твоя Син, който е Бог и с Тебе живее и царува в единство със Светия Дух през всички векове на вековете.

 

Над даровете

Молим Ти се, Боже, освети, в добротата си, тези дарове и след като приемеш приношението на тази духовна жертва, напра­ви и самите нас жертвен дар за Тебе. Чрез Христа нашия Гос­под.

Предисловие за Възкресението

 

Причастен Антифон                                                               Ив. 17, 24

Отче, които си Ми дал, желая и те да бъдат там, дето съм Аз, за да гледат слава, която си Ми дал. Алилуя.

 

Следпричастна

Боже, приехме светите Тайни и смирено Ти се молим да увеличиш в нас любовта към това, което Твоят Син ни заповяда да правим в Негов спомен. Чрез Христа нашия Господ.

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.