II седмица събота – I вечерна – II през годината 2ов

II седмица събота – 

II неделя през обикновено време

I вечерна

 

Водещ: Боже, ела ми на помощ!

Народ: Господи, побързай да ми помогнеш.

Слава на Отца и Сина и Светия Дух.

Както беше в началото и сега и всякога и във веки веков. Амин.

Аллилуя.

 

Химн

 

Боже, източник на всичко,

щом завърши Свойто дело,

цялата земя изпълни с дарове,

богатства чудни.

 

Цял огромен свят съзида

и тогава си почина,

та и нас да ни поучиш,

след труд тежък да отдъхнем.

 

Помогни ни Ти, о, Боже,

да отхвърлим греховете,

да живеем в добродетел

и небето да заслужим.

 

Час последен щом настъпи

и пред Твоя съд застанем,

дай на всички вечна радост

в Твоя мир да заживеем.

 

Тъй стори, преблаги Отче,

Който със Сина единствен

и с Духа – любовен огън,

в слава властваш навеки. Амин.

 

Ант. 1. Твоето слово е светило * за ногата ми, Господи. 

 

Псалом 118,105-112

 

Твоето слово е светило за ногата ми * 

 и светлина за пътеката ми.

 

Клех се да пазя справедливите Твои съдби *

и ще ги изпълня.

 

Силно съм угнетен, Господи, *

оживи ме по Твоето слово.

 

Затова благоволи, Господи, †

да приемеш доброволната жертва на моите уста *

и ме научи на Твоите съдби.

 

Душата ми е непрестанно в моята ръка, *

но Твоя закон не забравям.

 

Нечестивците ми поставиха примка, *

но аз не се отклоних от Твоите заповеди.

 

Твоите откровения приех като вечно наследие, *

защото те са радост за сърцето ми.

 

Наклоних сърцето си да изпълнявам Твоите наредби *

навеки, докрай.

 

Слава на Отца и Сина *

и Светия Дух.

 

Както беше в началото и сега и всякога *

и във веки веков. Амин.

 

Ант. 1.  Твоето слово е светило * за ногата ми, Господи.

 

Ант. 2. Моите блага Тебе са непотребни; * Ти си Господ мой, на Тебе се уповавам.

 

Псалом 15

 

Пази ме, Боже, защото на Тебе се уповавам. †

Казах Господу: Ти си Господ мой; *

моите блага Тебе са непотребни.

 

Към светиите , които са на земята, †

и към Твоите избраници – *

към тях е всичкото ми желание.

 

Нека се умножават скърбите на ония, *

които тичат към чужди богове;

 

аз няма да принеса техните кървави възлияния *

и с устата си няма да помена техните имена.

 

Господ е дял от моето наследие и моята чаша. *

Ти държиш моя жребий.

 

Междите ми се паднаха по хубави места, *

и наследието ми е приятно за мене .

 

Ще благославям Господа, Който ме е вразумил; *

дори и нощем ме учи моята вътрешност.

 

Винаги виждах пред Себе Си Господа, *

защото Той е от дясната ми страна; няма да се поклатя.

 

Затова се възрадва сърцето ми и се възвесели езикът ми; *

а още и плътта ми ще почива в надежда,

 

защото Ти не ще оставиш душата ми в ада *

и не ще дадеш на Твоя светия да види тление .

 

Ти ще ми посочиш пътя на живота: †

пълна радост е пред Твоето лице, *

блаженство е в Твоята десница навеки.

 

Слава на Отца и Сина *

и Светия Дух.

 

Както беше в началото и сега и всякога *

и във веки веков. Амин.

 

Ант. 2. Моите блага Тебе са непотребни; * Ти си Господ мой, на Тебе се уповавам.

 

Ант. 3. Христос стана за всички, които са Му послушни, * причина за вечно спасение

 

Фил. 2,6-11

 

Исус, Който, бидейки в образ Божий, †

не счете за похищение *

да бъде равен Богу;

 

но понизи Себе Си, *

като прие образ на раб

 

и се уподоби на човеци; *

и по вид се оказа като човек,

 

смири Себе Си, бидейки послушен дори до смърт, *

и то смърт кръстна.

 

Затова и Бог Го високо въздигна *

и Му даде име , което е по- горе от всяко име ,

 

та в името на Исуса да преклони колене *

всичко небесно, земно и подземно

 

и всеки език да изповяда, *

че Исус Христос е Господ, за слава на Бога Отца.

 

Слава на Отца и Сина *

и Светия Дух.

 

Както беше в началото и сега и всякога *

и във веки веков. Амин.

 

Ант. 3. Христос стана за всички, които са Му послушни, * причина за вечно спасение

 

Четене    Кол. 1,2-6

Благодарим на Бога и Отца на Господа нашего Исуса Христа , молейки се винаги за вас, понеже чухме за вашата вяра в Христа Исуса и за любовта ви към всички светии, при надеждата на отреденото вам на небесата , за което по-преди чухте от истинското слово на благовестието, що пребъдва у вас, както и в цял свят, и принася плод и расте, както и между вас от деня, когато чухте и познахте истински Божията благодат.

 

Респонсорий

В. От изгрев-слънце до запад * да бъде прославяно името Господне

Вс. От изгрев-слънце до запад * да бъде прославяно името Господне

В. Неговата слава е над небесата

Вс. да бъде прославяно името Господне

В. Слава на Отца и Сина и Светия Дух

Вс. От изгрев-слънце до запад * да бъде прославяно името Господне

 

Ант. на Кантика:

Година А: Ето Агнецът Божий, * Който взима върху Си греха на света.

Година В: Двамата ученици чуха думите на Йоан * и отидоха подир Исуса. Попитаха Го: Рави! де живееш? Казва им: Дойдете и вижте.

Година С: Имаше сватба в Кана Галилейска * и Исусовата майка беше там. Поканен беше на сватбата също Исус.

 

Кантик на Бл. Дева Мария

 

Душата ми величае Господа, *

и духът ми се възрадва в Бога, Спасителя мой,

 

затова че Той милостиво погледна смирението на своята слугиния; *

и ето отсега ще ме наричат блажена всички народи;

 

Силният ми стори велико нещо, *

и свято е името Му ;

 

Неговата милост е от рода в род *

към онези, които се боят от Него;

 

Той показа сила с десницата Си; *

разпръсна онези, които се гордеят с мислите на сърцето си;

 

свали силни от престоли и въздигна смирени; *

гладни изпълни с блага, а богати отпрати без нищо;

 

взе под закрила Израил, Своя слуга, *

като си спомни милостта, 

 

както обеща на нашите деди, *

на Авраам и потомството му във вековете.

 

Слава на Отца и Сина *

и Светия Дух.

 

Както беше в началото, и сега и всякога, *

и във веки веков. Амин.

 

 

Ант. на Кантика:

Година А: Ето Агнецът Божий, * Който взима върху Си греха на света.

Година В: Двамата ученици чуха думите на Йоан * и отидоха подир Исуса. Попитаха Го: Рави! де живееш? Казва им: Дойдете и вижте.

Година С: Имаше сватба в Кана Галилейска * и Исусовата майка беше там. Поканен беше на сватбата също Исус.

 

Моления

Бог спомага и закриля народа, който Си е избрал за наследие, за да го доведе до блаженството. Като помним за Божията благост, нека Му благодарим и да възкликнем към Него:

На Тебе, Господи, се надяваме.

Отче преблаги, молим ти се за нашия папа И. и за нашия епископ И.,

  грижи се за тях и ги освещавай със Своята сила.

Стори болните да се присъединят към Христовите страдания,

 та винаги да получават Неговото утешение.

Погледни милостно онези, които са без покрив,

  нека намерят достойно жилище .

Дай обилни земни плодове и ги запази от унищожение,

  та за всички да има хляб всеки ден.

Опази нашия народ от бедствия,

 нека да живее в благоденствие и мир.

Господи, яви на починалите великата Си милост,

  въведи ги в небесното жилище.

 

Отче наш…

 

Молитва

Всемогъщи, вечни Боже, Ти управляваш небето и земята, † изслушай милостно молитвите на Твоя народ * и дари нашето време със Своя мир. Чрез нашия Господ Исус Христос, Твоя Син, Който е Бог и с Тебе живее и царува, в единство със Светия Дух, през всички векове на вековете. Амин.

 

Да ни благослови Бог, да ни предпази от всяко зло и да ни въведе в живот вечен. Амин.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.