II седмица обикн. време – четвъртък – год. II – 02о2

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ

Iседмица – четвъртък

Година II

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене из първата книга на Самуил.                       16, 6-9:19,1-7

В онези дни:

При завръщането на Давид от победата на филистимеца, жените от всички израилски градове излизаха да срещат цар Саул с песни, игри и радостни викове, с тимпани и кимвали. И жените, които играеха, пееха и думаха: „Саул победи хиляди, а Давид – десетки хиляди!“ И Саул се много огорчи, и неприятни му бяха тези думи, и той рече:

„На Давид дадоха десетки хиляди, а мен – хиляди; не му достига само царството“. И от този ден на сетне Саул гледаше на Давид подозрително.

Саул думаше на сина си Ионатан и на всичките си слуги да убият Давид. Но Сауловият син Ионатан обичаше много Давида. Ионатан обади на Давид и рече: „Баща ми Саул търси да те убие; затова пази се утре; скрий се и бъди на тайно място. Аз пък ще излеза и ще се изправя до баща си на нивата, дето ще бъдеш ти, и ще поговоря на баща си ‘“ тебе и, каквото видя, ще ти обадя“.

Ионатан говори на баща си Саул добро за Давид, като му рече:

„Не греши, царю, против своя служител Давид, защото той в нищо не е съгрешил против тебе, и делата му са твърде полезни за тебе; той излага душата на опасност, за да порази филистимеца; и Господ извърши голямо спасение за целия Израил; ти видя това и се радва; защо искаш тогава да съгрешиш против невинна кръв и да убиеш Давид без причина?“ И Саул послуша гласа на Ионатан, и закле се Саул: „Жив ми Господ, Давид няма да умре.“

Тогава Ионатан повика Давида; обади му всички тези думи и доведе Ионатан Давида при Саул, и той беше при него, както вчера и завчера.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 55,2-3.9-1ав.10с-11.12-13 (О: 5вс)

 

О На Бога се уповавам, не се боя

 

Помилвай ме. Боже, защото човек иска да ме погълне; нападайки всеки ден, притеснява ме. Моите врагове всеки ден търсят да ме погълнат, защото мнозина са, които възстават против мене, Всевишния! O

 

У Тебе са изброени моите скитания: тури сълзите ми в съд при Тебе; не са ли в Твоята книга? Враговете ми се връщат назад, колчем викна към Тебе. О

 

По това познавам, че Бог е с мене. При помощта на Бога ще възхваля думите Му, при помощта на Гос­пода ще възхваля словото Му. О

 

На Бога се уповавам, не се боя; какво ще ми стори човек? Върху мене лежат. Боже, оброците към Тебе; на Тебе ще създам хвала. О

 

О Алилуя. Нашият Спасител Исус Христос унищожи смъртта, и извади наяве живот чрез Благовестието. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Марко.              3,7-12

В онова време:

Исус се отдалечи с учениците си към морето, и след Него тръгна множество народ от Галилея, Юдея, Йерусалим, Идумея и изотвъд Йордан; и живеещите около Тир и Сидон, като чуха, какво Той вършеше, дойдоха при Него в голямо множество. И поръча на учениците Си да Го чака една ладия, поради навалицата, за да Го не притискат.

Понеже Той бе изцерил мнозина, тъй че, които имаха недъзи, наваляха върху Му, за да се докоснат до Него. И нечистите духове, щом Го виждаха, падаха пред Него, викаха и казваха: „Ти си Син Божий!“ Но Той строго им запретяваше да разгласяват за Него.

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.