II седмица обикн. време – четвъртък – год. I – 02о1

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ

Iседмица – четвъртък

Година I

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене от посланието до евреите.                       7,25-8,6

Братя, Исус може винаги да спасява ония, които дохождат чрез Него при Бога, понеже е всякога жив, за да ходатайствува за тях.

Защото такъв Първосвещеник ни и трябваше: свет, незлоблив, непорочен, отделен от грешниците и станал по – висок от небесата; който няма нужда всекидневно, както първосвещениците, да принася жертви първом за Своите грехове, та сетне за греховете на народа, защото Тоя извърши това веднъж завинаги, като се принесе Сам в жертва. Защото законът поставя за първосвещеници човеци, които имат немощи; а клетвеното след закона слово постави Сина, който е навеки съвършен

А главно в туй, що говорим, е, че имаме такъв Първосвещеник който седна отдясно на престола на величието в небесата, и е служител на светилището и на истинската скиния, която въздигна Господ, а не човек.

Всеки Първосвещеник се поставя, за да принася дарове и жертви затова нужно беше и Той да има какво да принесе. Защото, ако Toй беше на земята, не би бил и свещеник, понеже има свещеници, които принасят даровете по закона и служат на образа и сянката на небесното, както бе казано на Мойсей, когато щеше да довърши скинията „Гледай, рече, да направиш всичко по образеца, който ти бе показан на планината.“

А сега Той получи толкова по – голямо служение, колкото е и Ходатай на по – добър завет, основан на по – добри обещания.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 39,7-8а.8в-9.10.17. (О: 8а и 9а)

 

О Ето ида, Господи, за да изпълня волята ти.

 

Жертва и принос Ти не пожела, но продупчи ми ушите. Всесъжения и жертва за грях не поиска, тогава рекох: „Ето, ида. O

 

В книжния свитък е писано за мене да изпълня волята Ти. Боже мой, пожелах, и Твоят закон е в сърцето ми. О

 

Възвестявах Твоята правда във великото събрание; не забранявах на устата си; Ти знаеш това, Господи. О

 

Да се радват и да се веселят чрез Тебе всички, които Те търсят, и онези, които обичат Твоето спасение, да казват непрестанно: „Велик е Господ!“ О

 

О Алилуя. Нашият Спасител Исус Христос унищожи смъртта, и извади наяве живот чрез Благовестието. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Марко.              3,7-12

В онова време:

Исус се отдалечи с учениците си към морето, и след Него тръгна множество народ от Галилея, Юдея, Йерусалим, Идумея и изотвъд Йордан; и живеещите около Тир и Сидон, като чуха, какво Той вършеше, дойдоха при Него в голямо множество. И поръча на учениците Си да Го чака една ладия, поради навалицата, за да Го не притискат.

Понеже Той бе изцерил мнозина, тъй че, които имаха недъзи, наваляха върху Му, за да се докоснат до Него. И нечистите духове, щом Го виждаха, падаха пред Него, викаха и казваха: „Ти си Син Божий!“ Но Той строго им запретяваше да разгласяват за Него.

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.