II седмица обикн. време – събота – год. II – 02о2

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ

Iседмица – събота

Година II

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене из втората книга на Самуил                     II Цар 1,1-4.11-12.19.23-27

В онези дни:

Давид се върна след разбиването на амаликитци и престоя в Секелаг два дни. Ето, на третия ден дохожда човек от Сауловия стан;

дрехите му бяха разкъсани и по главата му прах. Щом дойде при Давид, падна на земята и му се поклони. И Давид го попита: „Откъде идеш?“ Той отговори: „Избягах от израилския стан“. Давид пак го попита: „Какво стана? Разкажи ми!“ И той отговори: „Народът се разбяга от битката, и много народ падна и измря; умряха Саул и син му Ионатан.“

Като чу това, Давид хвана дрехите си и ги раздра, така също и всички люде, които бяха с него, раздраха дрехите си; и ридаха и плакаха и постиха до вечерта за Саул и за сина му Ионатан, и за народа Господен и за дома Израилев, задето бяха загинали от меч:

„Твоята красота, о Израил, е погубена върху твоите височини! Как паднаха силните?

Саул и Ионатан, обични и сговорни през живота си, не се разде лиха и в смъртта си; те бяха по-бързи от орли, по-силни от лъвове.

Дъщери Израилски, плачете за Саул, който ви обличаше в багра ница с украшения и китеше със златни накити дрехите ви.

Как паднаха силните в боя?

Загина Ионатан върху твоите височини. Жалея за тебе, брате Ионатане; ти ми беше много драг; твоята любов за мене беше по-горе от женска любов. Както майка обича единствения си син, така и аз те обичах.

Как паднаха силните, как загина бойното оръжие?

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 79,2-3.5-7 (О: 4в)

 

О Да светне лицето Ти, Господи, и ще се спасим!

 

Пастирю Израилев, послушай. Който водиш като стадо Йосиф. Който седиш на херувимите, яви се! Пред Ефрем, Вениамин и Манасий. Издигни силата Си и дойди, да ни спасиш. O

 

Господи, Боже на силите, докога ще бъдеш гневен към молитвите на Твоя народ? Ти ни нахрани с хляб, намокрен със сълзи, и ни напои с изобилни сълзи. Направи ни предмет на противоречие между нашите съседи, и нашите врагове се гаврят с нас. О

 

О Алилуя. Отвори, Господи, сърцето ни, за да внимаваме на думи на Твоя Син. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Марко.              3,20-21

В онова време:

Исус дохожда с учениците си в една къща; и пак се събира народ, тъй че те не можеха и хляб да ядат. И като чуха близките Му, отидоха да Го приберат, понеже се говореше, „че бил извън Себе Си“.

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.