II седмица обикн. време – сряда – год. II – 02о2

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ

Iседмица – сряда

Година II

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене из първата книга на Самуил.                        17,32-33.37.40-51

В онези дни:

Когато доведоха Давид при Саул, този му каза: „Нека никой ш пада духом пред този; твоят слуга ще отиде и ще се бори с тоя фи листимец.“ А Саул отговори на Давид: „Не можеш отиде против тоя филистимец да се бориш с него, и защото ти си още момче, а той е войник още от младини.“

Тогава Давид рече: „Господ, който ме избавяше от лъва и мечката, ще ме избави и от ръцете на този филистимец.“ И рече Саул на Давид: „Иди, нека Господ бъде с тебе!“

И взе в ръка тоягата си, избра си пет гладки камъчета от потока, и ги тури в овчарската торбичка, която беше с него; и с торбичка и с прашка в ръка излезе срещу филистимеца.

Излезе и филистимецът като отиваше и се приближаваше към Да вид, и отпреде му вървеше оръженосецът. Погледна филистимецъ1 и, като видя Давид, с презрение го изгледа, понеже беше млад, рус i хубавец.

Филистимецът рече на Давид: „Защо си тръгнал срещу ми с тояга? Нима съм куче?“ Тогава филистимецът прокле Давид с боговете си; и рече на Давид: „Приближи се до мене, и ще дам тялото ти на птиците небесни и на зверовете полски“.

А Давид отговори на филистимеца: „Ти идеш против мене с меч, копие и щит, аз пък ида против тебе в името на Господа Саваот, Бог на Израилевото войнство, което ти оскърбяваш; сега ще те предаде Господ в ръката ми, и аз ще те убия, ще снема от тебе главата ти, и ще дам твоя труп и труповете на филистимската войска на птиците небесни и зверовете земни, и цяла земя ще узнае, че има Бог у Израил. И цялата тази тълпа ще узнае, че не с меч и копие избавя Господ, защото това е война на Господа, и Той ще ви предаде в ръцете ни.“

Когато филистимецът се изправи и взе да пристъпя и се приближава към Давид, Давид бързо се затече към мястото на битката срещу филистимеца. И бръкна Давид с ръка в торбичката, извади оттам един камък и хвърли с прашката, та удари филистимеца в челото, тъй че камъкът се заби в челото му, и той падна ничком на земята.

Тъй с прашка и камък“ надви Давид филистимеца и го уби; а меч Давид нямаше в ръце. Тогава Давид се затече и, като стъпи върху филистимеца, взе та изтегли меча му из ножницата, удари го и отсече с него главата му.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 143,1.2.9-10 (О: 1а)

 

О Благословен Господ, моя твърдина.

 

Благословен Господ, моя твърдина, който учи ръцете ми на бой и пръстите ми на война. O

 

Моя милост и моя ограда, мое прибежище и мой избавител; мой щит, и аз се на него уповавам, той ми подчинява моя народ. О

 

Боже, нова песен ще ти изпея, на десетострунен псалтир ще възпея тебе, Който даруваш спасение на царете, и избавяш твоя слуга Давид от остър меч. О

 

О Алилуя. Исус проповядваше Евангелието на царството и изцеряваше всяка болест у народа. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Марко.              3,1-6

В онова време:

Исус влезе пак в синагогата; там имаше един човек с изсъхнала ръка. И го следяха, дали не ще го изцери в събота, за да Го обвинят.

А Той казва на човека с изсъхналата ръка: „Изправи се насред.“ Тям пък казва: „В събота добро ли е позволено да прави човек, или зло? Да спаси ли една душа, или да погуби?“ Но те мълчаха. И, като ги изгледа с гняв, нажален поради ожесточението на сърцата им, казва на човека: „Протегни си ръката“. И протегна я, и ръката му стана здрава.

Фарисеите, като излязоха, незабавно се събраха с иродияните на съвещание против Него, как да Го погубят.

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.