II седмица обикн. време – сряда – год. I – 02о1

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ

Iседмица – сряда

Година I

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене от посланието до евреите.                        7,1-3.15-17

Братя,

Мелхиседек, цар на Салим, свещеник на Всевишния Бог, който посрещна Авраама, когато този се връщаше от разбиването на царете, и го благослови, комуто Авраам отдели и десятък от всичко и който по значение на името си първом е „цар на правда“, а после и „цар на Салим“, сиреч „цар на мир“, без баща, без майка, без родословие, нямащ нито начало на дни, нито край на живот и, по такъв начин, е уподобен на Сина Божий – пребъдва завинаги свещеник.

И още по – явно става това, когато подобно на Мелхиседек се въздига друг Свещеник, който не по закона на плътска заповед е станал такъв, а по силата на безкраен живот. Защото свидетелствува се: „Ти си свещеник навеки по чина Мелхиседеков.“

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 109,1.2.3.4. (О: 4вс)

 

О Ти си свещеник навеки по чина Мелхиседеков.

 

Рече Господ на моя Господ: „Седи от дясната ми страна, докле туря твоите врагове подножие на нозете ти.“ O

 

Жезъла на твоята сила ще ти прати Господ от Сион: владей между враговете си. О

 

В деня на твоята сила народът ти е готов със своето благолепие; из утроба преди денница като роса е твоето рождение. О

 

Кле се Господ и няма да се разкае: „Ти си свещеник навеки по чина Мелхиседеков.“ О

 

О Алилуя. Исус проповядваше Евангелието на царството и изцеряваше всяка болест у народа. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Марко.              3,1-6

В онова време:

Исус влезе пак в синагогата; там имаше един човек с изсъхнала ръка. И го следяха, дали не ще го изцери в събота, за да Го обвинят.

А Той казва на човека с изсъхналата ръка: „Изправи се насред.“ Тям пък казва: „В събота добро ли е позволено да прави човек, или зло? Да спаси ли една душа, или да погуби?“ Но те мълчаха. И, като ги изгледа с гняв, нажален поради ожесточението на сърцата им, казва на човека: „Протегни си ръката“. И протегна я, и ръката му стана здрава.

Фарисеите, като излязоха, незабавно се събраха с иродияните на съвещание против Него, как да Го погубят.

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.