II седмица обикн. време – понеделник – год. II – 02о2

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ

II седмица – понеделник

Година II

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене из първата книга на Самуил.                          15,16-23

В онези дни:

Самуил каза на Саул: „Почакай, ще ти обадя, какво ми каза Господ нощес“. И Саул му рече: „Казвай“. И Самуил каза: „Не беше ли ти малък в своите очи, когато стана глава на Израилевите колена, и Господ те помаза за цар над Израил? И Господ те изпрати на път и рече: „Иди и предай на заклятие нечестивите амаликци и воювай против тях, докле ги изтребиш. Защо тогава ти не послуша гласа Господен, а се хвърли по плячка и направи зло пред очите на Господа?“

Саул отговори на Самуил: „Аз послушах гласа Господен и отидох в пътя, където ме прати Господ и доведох амаликския цар Агага, а амаликци изтребих; а от плячката, овци и волове, народът взе най-доброто от заклетото, за да принесе жертва на Господа, твоя Бог, в Галгал.“

Самуил отговори: „Нима всесъженията и жертвите са толкова приятни на Господа, колкото и послушанието на гласа Господен? Послушанието е по-добро от жертва, и покорството – по-добро от овнешка тлъстина; защото непокорството е също такъв грях, какъвто е магьосничеството, и упорството е също като идолопоклонството. Задето ти отхвърли думата на Господа, то и Господ те отхвърли, за да не бъдеш цар.“

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 49,8-9.16вс-17.21 и 23 (О: 23в)

 

О Който следи своя път, на него ще явя Божие спасение..

 

Не за твоите жертви ще те укорявам; твоите всесъжения винаги са пред Мене. Няма да приема телец от твоя дом, нито козли от твоите дворове. O

 

„Защо проповядваш Моите наредби, и влагаш в устата си завета Ми? А сам мразиш наставлението Ми и хвърляш зад себе си думите Ми.“ О

 

Ти върши това, и Аз мълчах. Ти помисли, че аз съм, какъвто си ти: ще те изоблича, и ще представя пред очите ти твоите грехове. О

 

Който принася хвалебна жертва, той Ме почита, и който следи своя път, на него ще явя Божие спасение. О

 

О Алилуя. Божието слово е живо и действено, и различава помисли и намерения сърдечни. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Марко.              2,18-22

В онова време:

Учениците Иванови и фарисейските постеха. Дохождат и Му казват: „Защо учениците Иванови и фарисейските постят, а Твоите ученици не постят?“

Исус им рече: „Нима могат сватбарите да постят, когато е с тях младоженецът? Докле е с тях младоженецът, те не могат да постят. Но ще дойдат дни, когато ще им отнемат младоженеца, и тогава, през ония дни ще постят.

Никой не кърпи вехта дреха с кръпка от небелен плат; инак, новопришитото ще отдере от вехтото, и съдраното ще стане по – грозно. Никой не налива ново вино във вехти мехове; инак, новото вино ще спука меховете, и виното ще изтече, и меховете ще се изхабят; но ново вино трябва да налива в нови мехове.

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.