II седмица обикн. време – понеделник – год. I – 02о1

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ

II седмица – понеделник

Година I

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Начало на посланието до евреите.                          5, 1-10

Всеки първосвещеник, измежду човеци избиран, за човеци се поставя да служи Богу, за да принася дарове и жертви за грехове; и да може да бъде снизходителен към невежи и заблудени, понеже и сам е обложен с немощ: И затова е длъжен както за народа, тъй и за себе си да принася жертви за грехове. И никой се сам не сдобива с тая почест, освен оня, който е призван от Бога, както и Аарон.

Тъй и Христос не Сам прослави Себе Си, за да бъде първосвещеник, а Го прослави Оня, който Му е казал: „Син Мой си Ти, Аз днес Те родих“; както и другаде казва: „Ти си свещеник навеки по чина Мелхиседеков.“

Той в дните на плътта си, със силен вик и сълзи отправи молби и молитви към Онзи, който можеше да Го спаси от смърт, и, като биде чут поради благоговението Си, макар и да е Син, Той се научи на послушание чрез онова, което претърпя, и, като се усъвършенствува, стана за всички които Му са послушни, причина за вечно спасение, както бе наречен от Бога Първосвещеник по чина Мелхиседеков.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 109,1.2.3.4. (О: 4вс)

 

О Ти си свещеник навеки по чина Мелхиседеков.

 

Рече Господ на моя Господ: „седи от дясната Ми страна, докле туря Твоите врагове подножие на нозете Ти.“ O

 

Жезъла на Твоята сила ще ти прати Господ от Сион: владей между враговете си. О

 

В деня на Твоята сила народът Ти е готов със своето благолепие; из утроба преди денница като роса е Твоето рождение. О

 

Кле се Господ и няма да се разкае: „Ти си свещеник навеки по чина Мелхиседеков“. О

 

О Алилуя. Божието слово е живо и действено, и различава помисли и намерения сърдечни. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Марко.              2,18-22

В онова време:

Учениците Иванови и фарисейските постеха. Дохождат и Му казват: „Защо учениците Иванови и фарисейските постят, а Твоите ученици не постят?“

Исус им рече: „Нима могат сватбарите да постят, когато е с тях младоженецът? Докле е с тях младоженецът, те не могат да постят. Но ще дойдат дни, когато ще им отнемат младоженеца, и тогава, през ония дни ще постят.

Никой не кърпи вехта дреха с кръпка от небелен плат; инак, новопришитото ще отдере от вехтото, и съдраното ще стане по – грозно. Никой не налива ново вино във вехти мехове; инак, новото вино ще спука меховете, и виното ще изтече, и меховете ще се изхабят; но ново вино трябва да налива в нови мехове.

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.