II седмица обикн. време – петък – год. II – 02о2

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ

Iседмица – петък

Година II

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене из първата книга на Самуил.                         24,3-21

В онези дни:

Саул взе три хиляди отбор мъже от цял Израил и отиде да търся Давид и людете му по планините, дето живеят сърни. И дойде прв една кошара край пътя; там имаше пещера, и Саул влезе там, а Дави,д и людете му седеха в дъното на пещерата.

И казваха на Давид людете му: „Ето денят, за който ти говори Господ; ето. Аз ще предам твоя враг в ръцете ти, и ще сториш с него. каквото ти е угодно.“ Давид стана и полекичка отряза полата на Сауловата дреха. И рече на людете си: „Да ми не дава Господ да сторя това на моя господар, помазаника Господен, да туря ръка върху него, понеже той е помазаник Господен.“ И с тези думи удържа Давид людете си и не им даде да нападнат Саул. А Саул стана и излезе из пещерата на пътя.

След това стана и Давид, излезе из пещерата и завика след Саул, думайки: „Господарю мой, царю!“ Саул погледна назад, и Давид падна с лице на земята, и му се поклони.

И Давид рече на Саул: „Защо слушаш думите на онези люде, които казват: „Ето, Давид крои зло против тебе?“ Ето, днес виждат очите ти, че Господ те предаваше сега в ръцете ми в пещерата, и казваха ми да те убия, но аз те пощадих и рекох: „Няма да вдигна ръка върху моя господар, понеже той е помазаник на Господа.“ Татко, погледни полата на дрехата ти в ръката ми: аз отрязах полата на дрехата ти, а тебе не убих; знай и се убеди, че в ръката ми няма зло, ни коварство, и че аз не съм съгрешил против тебе; а ти търсиш душата ми, за да я отнемеш. Нека Господ разсъди между мене и тебе, и нека ти отмъсти Господ за мене; но моята ръка няма да бъде върху тебе, както казва старата пословица: От беззаконници излиза беззаконие. Затова ръката ми няма да бъде върху тебе. Против кого е излязъл царят из-раилски? Подир кого си се разтичал? Подир мъртво псе, подир една бълха. Нека Господ бъде съдия и той да разсъди между мене и тебе. Той ще разгледа, ще разследва делото ми и ще ме спаси от ръката ти.“

Като свърши Давид тези думи към Саул, Саул рече: „Твоят ли глас е това, сине мой Давиде?“ И издигна Саул гласа си и плака. И рече на Давид: „Ти си по-прав от мене, защото ми отвърна с добро, а аз ти отвръщах със зло. Ти показа това днес, като постъпи с мене милостиво; когато Господ ме предаваше в ръцете ти, ти не ме уби. Кой, след като намери врага си, ще го пусне здрав и читав? Господ да ти върне с добро за това, което ти ми стори днес. И сега зная, че ти бездруго ще станеш цар, и царството израилево ще бъде силно в ръката ти“.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 56,2.3-4-6 и 11 (О: 2а)

 

О Милост и истина се срещнаха.

 

Помилвай ме, Боже, помилвай ме, защото на Тебе се уповава душата ми; и в сянката на Твоите криле ще се скрия, докле преминат бедите. O

 

Ще викна към Бога Всевишния, към Бога, който ми прави добро. Той ще прати от небесата, и ще ме спаси; ще посрамя онзи, който иска да ме погълне. Бог ще прати Своята милост и Своята истина. О

 

Бъди превъзнесен по-високо от небесата, Боже, и над цяла земя да бъде Твоята слава! Защото до небесата е голяма Твоята милост, и до облаците – Твоята истина. О

 

О Алилуя. Бог примири света със Себе Си чрез Исуса Христа, и ни вложи в нас словото на примирението. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Марко.              3,13-19

В онова време:

Исус се възкачи на планината и повика при Себе Си, които Сам искаше; и дойдоха при Него. И отреди от тях дванайсет, за да бъдат с Него и да ги разпраща да проповядват. И да имат власт да церят, и да изгонват бесове.

И отреди тия дванайсет: Симон, комуто даде име Петър; Яков Зеведеев и Иван, брат на Яков, на които даде име Воанергес, сиреч синове на гръма; Андрей, Филип, Вартоломей, Матей, Тома, Яков Алфеев, Тадей, Симон Кананит и Юда Искариотски, който Го и предаде.

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.