II седмица обикн. време – петък – год. I – 02о1

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ

Iседмица – петък

Година I

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене от посланието до евреите.                         8,6-13

Братя,

Сега нашият Първосвещеник получи толкова по – добро служение, колкото е и Ходатай на по – добър завет, основан на по – добри обещания. Защото, ако първият завет беше без недостатък, нямаше да се търси място за втори. Но пророкът, като ги укорява, казва:

„Ето, настъпват дни, казва Господ, и ще сключа с дома Израилев и с дома Юдин нов завет, не такъв завет, какъвто сключих с бащите им в деня, когато ги хванах за ръка, за да ги изведа из земята Египетска – защото те не останаха в Моя завет, и Аз ги пренебрегнах, казва Господ.

Но този е заветът, който ще завещая на дома Израилев след ония дни, казва Господ: Ще вложа законите Си в мислите им, и в сърцата им ще ги напиша, и ще бъда техен Бог, а те ще бъдат Мой народ. и няма да учи всеки ближния си, и всеки брата си, думайки: „Познай Господа“, защото всички, от малък до голям, ще Ме знаят, понеже ще бъда милостив към техните неправди, и за греховете и беззаконията им няма да си спомня.“

Като казва „нов“ завет, признава първия за вехт; а онова, що овехтява и остарява, е близко до изчезване.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 84,8 и 10.11-12.13-14 (О: 11а)

 

О Милост и истина се срещнаха.

 

Яви ни Твоята милост. Господи, и ни дари Твоето спасение. Тъй, Неговото спасение е близо до онези, които Му се боят, за да обитава слава в нашата земя. O

 

Милост и истина ще се срещнат, правда и мир ще се целунат, Истината ще изникне из земята и правдата ще надникне от небесата. О

 

Господ ще даде добро, и нашата земя ще даде своя плод; Правдата ще тръгне пред него и ще тури на път стъпките си. О

 

О Алилуя. Бог примири света със Себе Си чрез Исуса Христа, и ни вложи в нас словото на примирението. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Марко.              3,13-19

В онова време:

Исус се възкачи на планината и повика при Себе Си, които Сам искаше; и дойдоха при Него. И отреди от тях дванайсет, за да бъдат с Него и да ги разпраща да проповядват. И да имат власт да церят, и да изгонват бесове.

И отреди тия дванайсет: Симон, комуто даде име Петър; Яков Зеведеев и Иван, брат на Яков, на които даде име Воанергес, сиреч синове на гръма; Андрей, Филип, Вартоломей, Матей, Тома, Яков Алфеев, Тадей, Симон Кананит и Юда Искариотски, който Го и предаде.

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.