III седмица обикновено време – неделя год. В – 03огВ

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ

III седмица – неделя

Година В

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене из книгата на пророк Йона.                                       3,1-5.10

И биде слово Господне към Йона: „Стани, иди в Ниневия, град голям, и проповядвай в нея, което аз ти заповядах.“ Стана Йона и отиде в Ниневия според словото Господне.

А Ниневия беше град голям у Бога, на три дни ход. И почна Йона да ходи по града, колкото може да изходи в един ден, и проповядваше, думайки: „Още четиридесет дни и Ниневия ще бъде разрушена!“

И повярваха Ниневийци в Бога: обявиха пост и облякоха се във вретище, мало и голямо.

И видя Господ делата им, че те се отвърнаха от лошия си път, и съжали за злото, за което бе казал, че ще напрати върху тях, и го не напрати.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 24,4вс-5ав.6-7вс.8-9 (О: 4в)

 

О Покажи ми, Господи, Твоите пътища.

 

Покажи ми, Господи, Твоите пътища и научи ме на Твоите пътеки. Насочи ме към Твоята истина и ме научи, защото Ти си Бог на моето спасение. O

 

Спомни си Твоите щедрости. Господи, и Твоите милости, защото са от века. По милостта си спомни си за мене по Твоята благост, Господи. О

 

Благ и праведен е Господ, затова учи грешниците на път, насочва кротките към правда и учи кротките на своите пътища. О

 

ВТОРО ЧЕТИВО

 

Четене от първото послание на Свети Павел Апостол до коринтяни.                                              7,29-31

Това ви казвам, братя, защото времето нататък е късо, та ония, които имат жени, да бъдат като че нямат; и които плачат – като че не плачат; и които се радват — като че се не радват; и които купуват – като че не притежават; и които се ползуват от тоя свят – като да се не ползуват; защото е преходен образът на тоя свят.

Това е Божие слово.

 

О Алилуя. Наближи царството Божие, вярвайте в Евангелието. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Марко.              1,14-20

След като бе предаден Иван, Исус дойде в Галилея, и проповядвайки благовестието за царството Божие, казваше: „Времето се изпълни, и наближи царството Божие: покайте се и вярвайте в Евангелието.“

А като вървеше покрай Галилейско море, видя Симон и брата му Андрея да хвърлят мрежа в морето, понеже бяха рибари. И рече им Исус: „Вървете след Мене и Аз ще ви направя да бъдете ловци на човеци.“ И те веднага тръгнаха.

И като отмина малко. Той видя Яков Зеведеев и брата му Иван, също в кораб, да кърпят мрежите си; И тозчас ги повика. И те оставиха баща си Зеведей в кораба с надничарите и тръгнаха след Него.

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.