II седмица обикн. време – вторник – год. II – 02о2

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ

Iседмица – вторник

Година II

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене из първата книга на Самуил.                        16,1-13

В онези дни:

Господ рече на Самуил: „До кога ще тъгуваш за Саул, когото Аз отхвърлих, да не бъде цар над Израил? Напълни рога си с елей и иди;

Аз ще те пратя при витлеемеца Иесей, защото между неговите синове си отгледах цар.“ Тогава Самуил рече: „Как ще ида? Саул ще чуе и ще ме убие.“ Господ каза: „Подкарай от стадото си една телица и кажи:

Дойдох да принеса жертва на Господа.“ Покани и Иесей на жертвата;

Аз ще ти кажа, какво да правиш, и ти ще помажеш оня, когото ти покажа.

И Самуил стори, както му каза Господ. Когато дойде във Витлеем, стареите градски разтреперани излязоха да го посрещнат и попитаха: „С мир ли идеш?“ И той отговори: „С мир! Дошъл съм да принеса жертва на Господа; осветете се и дойдете с мене на жертвоприношение.“ И освети той Иесей и синовете му и ги покани на жертвата.

И когато те дойдоха, той, щом видя Елиав, рече: „Бездруго, този е пред Господа Негов помазаник?“ Но Господ рече на Самуил: „Не гледай на лицето му и на високия му ръст; Аз го отритнах: Аз не гледам тъй, както човек гледа, защото човек гледа на лице, а Господ гледа на сърце“. И повика Иесей Аминадав и го доведе при Самуил, и рече Самуил: „И тогова не е избрал Господ“. Тъй Иесей доведе при Самуила седемте си сина, но Самуил рече на Иесей: „Никого от тия не е избрал Господ.“

Самуил попита Иесея: „Всичките ти ли деца са тука?“ Иесей отговори: „Остава още най-малкият; той пасе овците“. И рече Самуил на Иесей: „Прати, та го доведи, защото няма да седнем да ядем, докле той не дойде тука.“

Тогава Иесей прати, та го доведоха. Той беше рус, с хубави очи и приятно лице. И Господ рече: „Стани, помажи го, защото това е той?“ Самуил взе рога с елей и го помаза посред братята му, и Дух Господен почиваше върху Давид от онзи ден и насетне. След това Самуил стана и отиде в Рама.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 88,20.21-22.27-28 (О: 21а)

 

О Намерих Моя раб Давид..

 

Някога Ти бе говорил на твоя светия въ» видение и казал: „Аз дадох помощ на юначния, издигнах избраника измежду народа.“ O

 

Намерих Моя раб Давид: със светия си елей го помазах. Ръката Ми ще пребъде с него и мишцата Ми ще го укрепи. О

 

Той ще Ме нарича: „Ти си Мой Отец, Мой Бог и твърдина на моето спасение. И Аз ще го направя първороден син, по-горе от земните царе. О

 

О Алилуя. Отец на нашия Господ Исус Христос да просвети очите на сърцето ни, за да познаем, каква е надеждата на нашето призвание. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Марко.              2,23-28

И случи се Господ да минава в събота през посевите, и учениците Му, като вървяха по пътя, късаха класове. А фарисеите Му рекоха:

„Виж, защо вършат в събота това, което не е позволено?“

Той им рече: „Нима никога не сте чели, що стори Давид, когато имаше нужда и огладня сам и ония, които бяха с него? Как влезе в Божия дом при първосвещеник Авиатар и изяде хлябовете на предложението, що не биваше да яде никой, освен свещениците, па даде и на ония, които бяха с него?“

И думаше им: „Съботата е направена за човека, а не човек за съботата; тъй че Син човеческий е господар и на съботата.“

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.