II седмица обикновено време – неделя год. В – 02огВ

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ

II седмица – неделя –

година В

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене из първата книга на Самуил.                          3,3в-10.19

В онези дни:

Самуил лежеше в храма Господен, дето беше ковчегът Божий. И Викна Господ: „Самуиле!“ Той отговори: „Ето ме!“ И се затече при Илий и рече: „Ето ме! Ти ме вика“. Но този отговори: „Аз не съм те викал; иди си легни.“ И той отиде и си легна.

Но Господ викна втори път към Самуила. Той стана и отиде пак при Илий и рече: „Ето ме! Ти ме вика.“ Но той рече: „Аз не съм те викал, синко; иди си легни.“ Самуил още не познаваше тогава гласа на Господа, още не бе му се откривало словото Господне.

Викна Господ към Самуил и трети път. Той стана и отиде при Илий и рече: „Ето ме! Ти ме вика“. Тогава Илий разбра, че Господ зове момчето, и рече на Самуил: „Иди си легни, и когато те повика, ти кажи: „Говори, Господи, понеже Твоят слуга Те слуша.“

Самуил порасна, и Господ беше с него; и не остана ни една негова дума неизпълнена.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 39,2 и 4 ав.7-8а.8в-9.10 (О: 8а и 9а)

 

О Ето, ида. Господи, за да изпълня волята ти.

 

Твърдо се уповавах на Господа, и той се наклони към мене и чу моите вопли. И вложи в устата ми нова песен – хвала на нашия Бог. O

 

Жертва и принос Ти не пожела, но продупчи ми ушите. Всесъжения и жертва за грях не поиска, тогава рекох: „Ето, ида“. О

 

В книжния свитък е писано за мене да изпълня волята Ти. Боже мой, пожелах, и Твоят закон е в сърцето ми. О

 

Възвестявах Твоята правда във великото събрание; не забранявах на устата си; Ти знаеш това, Господи. О

 

ВТОРО ЧЕТИВО

 

Четене от първото послание на Свети Павел Апостол до коринтяни.                          6,13с-15а.17-20

Братя,

Тялото не е за блудство, а за Господа, а Господ за тялото. Бог и Господа възкреси, и нас ще възкреси със силата Си.

Нима не знаете, че телата ви са Христови членове? А който се съединява с Господа, един дух е с Него.

Избягвайте блудството; всеки грях що прави човек, е извън тялото, а блудникът против собственото си тяло греши.

Или не знаете, че тялото ви е храм на Свети Дух, който живее във вас и когото имате от Бога, и че не принадлежите на себе си? Защото вие сте скъпо купени. Затова прославете Бога в телата си и в душите си, които са Божии.

Това е Божие слово.

 

О Алилуя. Намерихме Месия, който е Христос. Благодатта и истината произлезе чрез Него. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Йоан.              1,35-42

В онова време:

Иван стоеше, и двама от учениците му. И като се вгледа в Исуса, който вървеше, рече: „Ето Агнецът Божий.“ Като чуха от него тия думи, двамата ученици отидоха подир Исуса. А Исус, като се обърна и ги видя, че идат подире Му, казва им: „Какво търсите?“ Те Му отговориха: „Рави, (което значи: Учителю) де живееш?“

Каза им: „Дойдете и вижте.“ Те отидоха и видяха, де живее; И престояха оня ден при Него. Часът беше около десетия.

Един от двамата, които бяха чули за Исуса от Иван и бяха тръгнали след Него, беше Андрей, брат на Симон Петър. Той пръв намира брата си Симон и му казва: „Намерихме Месия, (което значи Христос)“ И заведе го при Исуса.

А Исус, като се вгледа в него, рече: „Ти си Симон, син Ионин; Ти ще се наречеш Кифа (което значи Петър – камък).“

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.