II седмица обикновено време – неделя год. А – 02огА

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ

II седмица – неделя –

година А

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене из първата книга на пророк Исаия.                          49, 3.5-6

Каза ми Господ: „Ти си Мой раб, Израилю, – в тебе ще се прославя“.

И сега казва Господ, който още от утроба ме направи свой раб, за да обърне към Него Яков, и да се събере при Него Израил; Аз съм почетен в очите на Господа, и Бог е моя сила.

И Той рече: „Малко е, че ти ще ми бъдеш раб, за да се възстановят колената Яковови и да се възвърнат остатъците Израилеви; ето, Аз ще те направя светлина на народите, за да се простре моето спасение до земните краища.“

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 39,2 и 4 ав.7 – 8а.8в – 9.10 (0: 8а и 9a)

 

О Ето, ида. Господи, за да изпълня волята ти.

 

Твърдо се уповавах на Господа, и той се наклони към мене и чу моите вопли. И вложи в устата ми нова песен – хвала на нашия Бог. O

 

Жертва и принос Ти не пожела, но продупчи ми ушите. Всесъжения и жертва за грях не поиска, тогава рекох: „Ето, ида“. О

 

В книжния свитък е писано за мене да изпълня волята Ти. Боже мой, пожелах, и Твоят закон е в сърцето ми. О

 

Възвестявах Твоята правда във великото събрание; не забранявах на устата си; Ти знаеш това, Господи. О

 

ВТОРО ЧЕТИВО

 

Четене от първото послание на Свети Павел Апостол до коринтяни.                          1,1 – 3

Павел, призван апостол Исус Христов по воля Божия, и брат Состен – на църквата Божия в Коринт, на осветените в Христа Исуса, на призваните светии, заедно с всички ония които призовават името на нашия Господ Исус Христос на всяко място, у тях и у нас:

Благодат вам и мир от Бога, нашия Отец, и от Господа Исуса Христа.

Това е Божие слово.

 

О Алилуя. Словото стана плът и живя между нас, На ония, които Го приеха, даде възможност да станат чеда Божии. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Йоан.              1,29 – 34

Йоан вижда Исуса, че отива към него, и казва: „Ето, Агнецът Божий, който взима върху Си греха на света. Този е, за когото казах: „След мене иде Мъж, който ме изпревари, защото съществуваше по-напред от мене. Аз Го не познавах; но, за да стане Той явен на Израиля, затова дойдох да кръщавам с вода.“

И свидетелствуваше Иван, казвайки: „Видях Духа да слиза от небето като гълъб, и остана върху Него. Аз Го не познавах; но Оня, който ме прати да кръщавам с вода, ми рече: „Над когото видиш да слиза Духът и да остава върху Него, Този е, който кръщава с Дух Светий.

И аз видях и свидетелствувах, че Този е Син Божий.

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.