II седмица обикновено време – неделя год. С – 02огС

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ

II седмица – неделя –

година С

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене из книгата на пророк Исаия.                          62,1-5

Няма да млъкна заради Сион, нито ще се успокоя заради Йерусалим, докле правдата Му не изгрее като светлина, и спасението My – като светило.

И народите ще видят твоята правда, и всички царе – твоята слава, и ще те назоват с ново име, което устата Господни ще нарекат.

И ще бъдеш венец на слава в ръката Господня и царска корона – върху дланта на твоя Бог.

Няма вече да те наричат „Изоставен“, нито земята ти вече ще наричат „пустиня“, но ще те наричат „Мое благоволение към него, а земята ти „омъжена“, защото Господ благоволи към тебе, и земята ти се съчетава.

Както момък се съчетава с мома, тъй и синовете ти се съчетават с тебе: и както младоженец се радва на невеста, тъй ще се радва за тебе Бог твой.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 95,1-2а.2в-3.7-8.9-10а и с (О: 3)

 

О Разгласяйте между народите славата на Господа.

 

Възпейте на Господа песен нова, възпейте на Господа, цяла земйо;.Пейте на Господа, благославяйте името Муг. O

 

Благовестете от ден на ден Неговото спасение. Разгласяйте между народите славата Му, по всички племена – чудесата Му. О

 

Въздайте на Господа, племена народни, въздайте на Господа слава и чест, въздайте на Господа славата на името Му. О

 

Поклонете се на Господа със свето благолепие. Трепери пред лицето Му, цяла земйо! Кажете на народите: „Господ царува!“ Той ще съди народите по правда. О

 

ВТОРО ЧЕТИВО

 

Четене от първото послание на Свети Павел Апостол до коринтяни.                          12,4-11

Има различни дарби, ала Духът е един и същ. Има различни служби, ала Господ е един и същ. Има и различни действия, ала Бог е един и същ, който върши всичко у всички.

Но всекиму се дава да се прояви у него Духът за обща полза: защото едному се дава чрез Духа слово на мъдрост, другиму – слово на знание, чрез същия Дух; едному – вяра, чрез същия Дух; другиму -дарби за лекуване, чрез същия Дух; едному чудодействия, другиму -пророчество, едному – да различава духовете, другиму – разни езици, другиму да тълкува езици.

Всичко това го произвежда един и същият Дух, като разпределя всекиму по-отделно, както си иска.

Това е Божие слово.

 

О Алилуя. Бог ни призва чрез Евангелието, за да придобием славата на Господа нашего Исуса Христа. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Йоан.              2,1-12

В онова време:

Имаше сватба в Кана Галилейска, и Исусовата майка беше там. Поканен беше на сватбата също Исус и учениците Му.

Като се привърши виното, казва на Исус майка Му: „Вино нямат.“ Исус й казва: „Какво имаш ти с Мене, жено? Още не е дошъл часът Ми. Майка Му рече на служителите: „Каквото ви каже, сторете.“

Имаше там шест каменни делви, поставени за миене по юдейския обичай, побиращи по две или по три мери. Исус им казва: „Напълнете делвите с вода.“ И напълниха ги догоре. Тогава им казва: „Налейте сега и занесете на стария сват.“ И занесоха.

А когато старият сват кусна от водата, що се бе превърнала на вино (и той не знаеше, отде е това вино, а служителите, които бяха донесли водата, знаеха), той повика младоженеца, и му каза: „Всеки човек слага първом доброто вино и, когато се понапият, тогава по-долното, а ти си запазил доброто вино досега.“

Така Исус тури начало на чудесата Си в Кана Галилейска и яви славата Си и учениците Му повярваха в Него. След това слезе в Капернаум Сам Той и Майка Му, и братята Му, и учениците Му; и там престояха не много дни.

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.