II седмица неделя – II вечерна – XXII през годината 2ов

II седмица неделя – 

XXII неделя през обикновено време

II вечерна

 

Водещ: Боже, ела ми на помощ!

Народ: Господи, побързай да ми помогнеш.

Слава на Отца и Сина и Светия Дух.

Както беше в началото и сега и всякога и във веки веков. Амин.

Аллилуя.

 

Химн

 

Преблага сияйна Троице,

Ти, съвършенство истинно,

влей огъня на заника

разпали сърцата ни.

 

С песни Те славим по изгрев,

с Теб изпращаме залеза,

свели глави в смирение Теб

вовеки прославяме.

 

Чуй ни, Исусе, Господи,

с Отца Единен в Троицата,

с Духа Животворящия

подкрепи молбите ни. Амин.

 

Ант. 1. Христос е свещеник навеки * по чина Мелхиседеков. Алилуя.

 

Псалом 109,1-5.7

 

Рече Господ Господу моему: *

Седи от дясната Ми страна,

 

докле туря Твоите врагове *

подножие на нозете Ти.

 

Жезъла на Твоята сила ще Ти прати Господ от Сион: *

владей между враговете Си.

 

В деня на Твоята сила †

народът Ти е готов със свето благолепие; *

из утроба преди денница Те родих.

 

Кле се Господ и няма да се разкае: *

Ти си свещеник навеки по чина Мелхиседеков.

 

Господ е Тебе отдясно, *

Той в деня на гнева Си ще порази царете;

 

По пътя из поток ще пие *

и затова ще дигне високо глава.

 

Слава на Отца и Сина *

и Светия Дух.

 

Както беше в началото и сега и всякога *

и във веки веков. Амин.

 

Ант. 1.  Христос е свещеник навеки * по чина Мелхиседеков. Алилуя.

 

Ант. 2. Нашият Бог е на небесата * и върши всичко, що иска. Алилуя

 

Псалом 113,9-26

 

Когато Израил излезе из Египет, *

домът Яковов – от другоплеменен народ,

 

Юда стана Божия светиня, *

Израил – Божие владение.

 

Морето видя и побягна; *

Йордан назад се върна.

 

Планините скачаха като овци *

и хълмовете – като агнета.

 

Какво ти е, море , че бягаш, *

и тебе Йордане, че се назад върна!

 

Защо скачате, планини, като овци *

и вие , хълмове, като агнета?

 

Трепери, земьо, пред лицето на Господа, *

 пред лицето на Бога Яковов,

 

Който превръща скалата във водно езеро *

и камъка – във воден извор.

 

Слава на Отца и Сина *

и Светия Дух.

 

Както беше в началото и сега и всякога *

и във веки веков. Амин.

 

Ант. 2. Нашият Бог е на небесата * и върши всичко, що иска. Алилуя

 

Ант. 3. Бог покори всичко под нозете на Исуса * и Го постави над всичко Глава на църквата. Алилуя.

 

Откр. 19,1-7

 

Алилуя.

Спасение и слава, чест и сила на Господа, нашия Бог.*

Защото присъдите Му са истинни и праведни.

 

Алилуя.

Хвалете нашия Бог всички Негови раби *

и вие, които Му се боите, малки и големи.

 

Алилуя.

Защото се възцари Господ, Бог Вседържител, *

да се радваме и веселим и да Му въздадем слава.

 

Алилуя.

Защото дойде сватбата на Агнеца *

и жена Му се приготви.

 

Слава на Отца и Сина *

и Светия Дух.

 

Както беше в началото и сега и всякога *

и във веки веков. Амин.

 

Ант. 3. Бог покори всичко под нозете на Исуса * и Го постави над всичко Глава на църквата. Алилуя.

 

Четене    2 Сол. 2,13-14

Ние сме длъжни да благодарим на Бога винаги за вас, възлюбени от Господа братя, задето отначало Бог, чрез освещение от Духа и чрез вяра в истината , ви избра за спасение, към което нещо ви и призва чрез нашето благовестие, за да придобиете славата на Господа нашего Исуса Христа.

 

Респонсорий

В. Нашият Бог е велик, * велико е Неговото могъщество

Вс. Нашият Бог е велик, * велико е Неговото могъщество

В. Безгранично е Неговото знание

Вс. велико е Неговото могъщество

В. Слава на Отца и Сина и Светия Дух

Вс. Нашият Бог е велик, * велико е Неговото могъщество

 

Ант. на Кантика:

Година А: Ще дойде Син Човеческий * в славата на Отца Си със Своите Ангели / и тогава ще въздаде всекиму според делата му.

Година В: Слушайте и разбирайте заповедите, * дадени ви от името на Господа.

Година С: Кога даваш гощавка, * кани бедни, маломощни, хроми, слепи и ще бъдеш блажен, задето те не могат да ти се отплатят, / понеже ще ти бъде отплатено, / кога възкръснат праведните.

 

Кантик на Бл. Дева Мария

 

Душата ми величае Господа, *

и духът ми се възрадва в Бога, Спасителя мой,

 

затова че Той милостиво погледна смирението на своята слугиния; *

и ето отсега ще ме наричат блажена всички народи;

 

Силният ми стори велико нещо, *

и свято е името Му ;

 

Неговата милост е от рода в род *

към онези, които се боят от Него;

 

Той показа сила с десницата Си; *

разпръсна онези, които се гордеят с мислите на сърцето си;

 

свали силни от престоли и въздигна смирени; *

гладни изпълни с блага, а богати отпрати без нищо;

 

взе под закрила Израил, Своя слуга, *

като си спомни милостта, 

 

както обеща на нашите деди, *

на Авраам и потомството му във вековете.

 

Слава на Отца и Сина *

и Светия Дух.

 

Както беше в началото, и сега и всякога, *

и във веки веков. Амин.

 

Ант. на Кантика:

Година А: Ще дойде Син Човеческий * в славата на Отца Си със Своите Ангели / и тогава ще въздаде всекиму според делата му.

Година В: Слушайте и разбирайте заповедите, * дадени ви от името на Господа.

Година С: Кога даваш гощавка, * кани бедни, маломощни, хроми, слепи и ще бъдеш блажен, задето те не могат да ти се отплатят, / понеже ще ти бъде отплатено, / кога възкръснат праведните.

 

Моления

Слава на Христа, Който е всякога жив, за да ходатайства за нас. Той може и винаги да спасява ония, които дохождат чрез Него при Бога. С вяра и надежда да отправим към него нашите молитви:

Спомни си, Господи, за Своя народ.

Исусе, слънце на праведността, денят вече клони към залез, ние Ти препоръчваме цялото човечество,

 нека всички винаги да се радват на Твоята неугасима светлина.

Запази завета, който запечата с Божествената Си кръв,

  освещавай Църквата, за да бъде свободна от грях.

Помни, Господи, за народа, който си събрал

 и сред който си избрал Свое жилище.

Пази от произшествия всички, които пътуват по суша, по въздух и по вода,

 нека здрави и радостни да стигнат до целта на своето пътуване.

Приеми, Господи, нашите починали братя и сестри,

—  дай им опрощение и вечна слава.

 

Отче наш…

 

Молитва

Боже на вселената, източник на всяко съвършенство, † вкорени в сърцата ни любов към Твоето свето име и стори да растем в духовния живот, * укрепи доброто в нас и ревностно запази укрепеното с бащинската си благост. Чрез нашия Господ Исус Христос, Твоя Син, Който е Бог и с Тебе живее и царува, в единство със Светия Дух, през всички векове на вековете. Амин.

 

Да ни благослови Бог, да ни предпази от всяко зло и да ни въведе в живот вечен. Амин.

 
 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.