II постна седмица – четвъртък – 02п

II постна седмица – четвъртък

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене из книгата на пророк Иеремия.                         17,5-10 

Това казва Господ:

„Проклет е оня човек, който се надява на човек и плът прави своя опора, и чието сърце страни от Господа. Той ще бъде като мирика в пустиня и не ще види, кога дойде доброто; но ще се засели и горещи пустинни места, в земя безплодна и необитаема.

Благословен оня човек, който се надява на Господа и комуто надеждата е Господ. Той ще бъде като дърво, посадено при вода и което пуска корените си край потока; не се бои, когато настава пек; листата му са зелени и във време на суша, то се не бои и не престава да дава плод.

Лукаво е човешкото сърце повече от всичко и неизследимо; кой ще го узнае? Аз Господ прониквам в сърцето и изпитвам вътрешностите, за да въздам всекиму според плодовете на делата му.“

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 1, 1 – 2.3.4 и б (О: Пс 39, 5а)

 

О Блажен човек, който възлага надеждата си на Господа.

 

Блажен е оня човек, който не отива в събранието на нечестивците, в пътя на грешнини не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. O

 

И ще бъде той като дърво, посадено край водни потоци, което дава плодът си в свое време, и чийто лист не вехне; и във всичко, що върши, ще успее. О

 

Не тъй са нечестивците, не тъй; но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине. О

 

СТИХ ПРЕДИ ЕВАНГЕЛИЕТО: Блажени ония, които в добро и чисто сърце пазят Божието слово, и принасят плод с търпение.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Лука.              16,19-31

В онова време: Исус каза на фарисеите

„Някой си човек беше богат, обличаше се в багреница и висон и всеки ден пируваше бляскаво. И имаше тъй също един сиромах, на име Лазар, който струпав лежеше при вратата му и петимен беше да се нахрани от трохите, що падаха от трапезата на богаташа, но никой не му даваше; и псетата прихождаха, та ближеха струпите му.

Умря сиромахът, и занесоха го ангелите в лоното Авраамово; умри и богаташът, и го погребаха в ада.

Когато беше на мъки, подигна очите си, видя Авраама отдалеч и Лазар в лоното му. И като извика, рече: „Отче Аврааме, смили се над мене, и прати Лазар да намокри края на пръста си във вода и да ми разхлади езика, защото се мъча в тоя пламък.“

Авраам пък му рече: „Чедо, спомни си, че ти получи вече доброто си приживе, а Лазар – злото; сега пък той тук се утешава, а ти се мъчиш. Па освен това между вас и нас зее голяма пропаст, та ония, които искат да преминат от тук при вас, да не могат, тъй също и оттам към нас да не преминават.“

А той рече: „Моля ти се тогава, Отче, прати го в .бащината ми къща, защото имам петима братя, та да им засвидетелствува, за да не дойдат в това място на мъката.“ Авраам му рече: „Имат Мойсей и пророците. нека ги слушат.“ А той рече: „Не, Отче Аврааме, но ако някой от мъртвите отиде при тях, ще се покаят“. Тогава Авраам му рече: „Ако Мойсея и пророците не слушат, то и да възкръсне някой от мъртвите, няма да се убедят.“

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.