II постна седмица – сряда – 02п

II постна седмица – сряда

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене из книгата на пророк Иеремия.                         18,18-20

Те казаха: „Дойдете да направим заговор против Иеремия; защото не е изчезнал закон у свещеника и съвест у мъдрия и думи у пророка; дойдете да го поразим с език и да не внимаваме на думите му.“

Послушай ме, Господи, и чуй гласа на моите противници. Трябва ли да върша зло за добро? А те копаят яма за душата ми. Спомни си, че стоя пред Твоето лице, за да говоря добро за тях, за да отвърна от тях Твоя гняв.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 30, 5 – 6.14.15 – 16. (О: 17в)

 

О Спаси ме, Господи, с Твоята милост.

 

Изведи ме от примката, която тайно са ми поставили, защото Ти си моя крепост. В Твоя ръка предавам духа си; Ти си ме избавял, Господи, Боже на истината. O

 

Защото слушам злоречието на мнозина: отвред – ужас; когато се наговарят против мене и замислят за изтръгнат душата ми. О

 

Аз пък на Тебе, Господи, се уповавам; и казвам „Ти си мой Бог, дните ми са в Твоя ръка.“ Избави ме от ръцете на враговете ми и от гонителите ми. О

 

СТИХ ПРЕДИ ЕВАНГЕЛИЕТО: Аз съм светлината на света, казва Господ; който Ме последва, ще има светлината на живота.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Матей.              20,17-28

В онова време:

Като възлизаше Исус за Иерусалим, по пътя взе насаме дванайсетте ученици и им рече: „Ето, възлизаме за Иерусалим, и Син Човечески ще бъде предаден на първосвешениците и книжниците, и ще го осъдят на смърт; И ще Го предадат на езичниците, за да бъде поруган, и бичуван, и разпнат; на третия ден ще възкръсне.“

Тогава пристъпи до Него майката на синовете Зеведееви със синовете си и, кланяйки се, просеше нешо от Него.

А Той й рече: „Какво искаш?“

Тя Му отговори: „Кажи, тия мои двама сина да седнат при Тебе, един от дясно, а друг отляво в Твоето царство.“

Исус отговори и рече: „Не знайте, какво искате. Можете ли да пиете чашата, която Аз ще пия?“

Те Му отговарят: „Можем.“

И казва им: „Чашата Ми ще пиете; но да дам да се седне Мене отдясно и отляво, не зависи от Мене; сядането е на ония, за които е приготвено от Моя Отец.“

И десетте, като чуха, възнегодуваха за двамата братя. А Исус, като ги повика, рече: „Знаете, че князете на народите господаруват над тях, и велможите властвуват върху им. Между вас обаче няма да бъде тъй, но който иска между вас да бъде големец, нека ви бъде слуга; и който иска между вас да бъде пръв, нека ви бъде роб.

Както Син Човечески не дойде, за да Му служат, но да послужи и даде душата си откуп за мнозина.“

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.