II постна седмица – понеделник – 02п

II постна седмица – понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене из книгата на пророк Даниил.                     9,4в-10

Моля Те Господи, Боже велики и дивни, който пазиш завет и милост за ония, които Те обичат и които пазят Твоите заповеди.

Съгрешихме, постъпвахме безаконно, действувахме нечестиво, упорствувахме и отстъпихме от Твоите заповеди и от Твоите наредби; и не слушахме Твоите раби, пророците, които от Твое име говореха на царете ни и велможите ни, на бащите ни и на целия народ на страната.

У Тебе, Господи, има правда, а у нас – срам на лицата, както е днес у всеки юдеин, у жителите на Иерусалим и у цял Израил, и у ближни и далечни, по всички страни, където си ги прокудил за тяхното отстъпление, с което отстъпиха от Тебе.

Господи, у нас на лицата има срам, у царете ни, у князете ни и у бащите ни, защото съгрешихме пред Тебе. А у Тебе, Господи, нашия Бог, има милосърдие и прощение, защото ние въстанахме против Тебе и не слушахме гласа на Господа нашия Бог, за да постъпваме по Неговите закони, които ни е дал чрез своите раби пророците.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 78, 8.9.11 и 13 (О: Пс 102, 10a)

 

О Сърце съкрушено и смирено, Боже, не ще презреш.

 

Не си спомняй греховете на нашите деди, скоро да ни изпреварят Твоите шелрости, защото сме много изтощени. O

 

Помогни ни, Боже, Спасителю наш, зарази славата на името Си, избави ни; и прости ни греховете наши заради Твоето име. О

 

Да дойде пред Твоето лице стенанието на затворника; със силата на Твоята мишца, запази обречените на смърт. О

 

А ние, Твой народ и овци на Твоето пасбище, вечно ще Те славим; и от рода в род ще разгласяме Твоята хвала. О

 

СТИХ ПРЕДИ ЕВАНГЕЛИЕТО: Твоите думи, Господи, са дух и живот; Ти имаш думи за вечен живот.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Лука.              6,36-38

В онова време: Исус рече на учениците си:

„Бъдете милосърдни, както и вашият Отец е милосърден. Не съдете, и няма да бъдете съдени; не осъждайте, и няма да бъдете осъдени; прощавайте, и простени ще бъдете.

Давайте, и ще ви се даде: мярка добра, натъпкана, стърсена и препълнена ще изсипят в пазвата ви. Защото, с каквато мярка мерите с такава ще ви се отмери.“

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.