II постна седмица неделя – II вечерна – 2пв

II постна седмица неделя – 

II вечерна

 

Водещ: Боже, ела ми на помощ!

Народ: Господи, побързай да ми помогнеш.

Слава на Отца и Сина и Светия Дух.

Както беше в началото и сега и всякога и във веки веков. Амин.

 

Химн

 

Помилвай Своя народ, Творецо,

през тези пости той Ти се моли,

четирсет дни, потънал във сълзи,

към Тебе отправя молитви, чуй го.

 

Какво таим в сърцата си, виждаш,

в нас има слабост, безсилна воля,

затуй яви ни Своята милост,

когато при Теб се върнем, Боже.

 

Макар така да тежат вините,

прости ни, Боже, наша надеждо,

открий се в слава , в нас изцелявай

на грях и похот тежката болест.

 

Дарявай мощ, покайното време

и ум, и тяло да освещава,

да скъса всяка измамна връзка

с това, което води към гибел.

 

Едини Боже, Троице Пресвята,

стори да раждат пост и молитва

плода на вяра в Твоите верни,

че те с вечерни химни Те славят. Амин.

 

Ант. 1. Жезъла на Твоята сила ще Ти прати Господ * със свето благолепие.

 

Псалом 109,1-5.7

 

Рече Господ Господу моему: *

Седи от дясната Ми страна,

 

докле туря Твоите врагове *

подножие на нозете Ти.

 

Жезъла на Твоята сила ще Ти прати Господ от Сион: *

владей между враговете Си.

 

В деня на Твоята сила †

народът Ти е готов със свето благолепие; *

из утроба преди денница Те родих.

 

Кле се Господ и няма да се разкае: *

Ти си свещеник навеки по чина Мелхиседеков.

 

Господ е Тебе отдясно, *

Той в деня на гнева Си ще порази царете;

 

По пътя из поток ще пие *

и затова ще дигне високо глава.

 

Слава на Отца и Сина *

и Светия Дух.

 

Както беше в началото и сега и всякога *

и във веки веков. Амин.

 

Ант. 1.  Жезъла на Твоята сила ще Ти прати Господ * със свето благолепие.

 

Ант. 2. Един е Бог, Комуто се покланяме, * Този, Който е сътворил небето и земята.

 

Псалом 113,9-26

 

Когато Израил излезе из Египет, *

домът Яковов – от другоплеменен народ,

 

Юда стана Божия светиня, *

Израил – Божие владение.

 

Морето видя и побягна; *

Йордан назад се върна.

 

Планините скачаха като овни *

и хълмовете – като агнета.

 

Какво ти е, море , че бягаш, *

и тебе Йордане, че се назад върна!

 

Защо скачате, планини, като овни *

и вие , хълмове, като агнета?

 

Трепери, земьо, пред лицето на Господа, *

 пред лицето на Бога Яковов,

 

Който превръща скалата във водно езеро *

и камъка – във воден извор.

 

Слава на Отца и Сина *

и Светия Дух.

 

Както беше в началото и сега и всякога *

и във веки веков. Амин.

 

Ант. 2. Един е Бог, Комуто се покланяме, * Този, Който е сътворил небето и земята.

 

Ант. 3. Бог и собствения Си Син не пощади, * а Го отдаде за всички ни.

 

срв. 1 Петър 2,21-24

 

Христос пострада за нас, †

като остави нам пример, *

за да вървим по стъпките Му:

 

Той не стори грях, †

нито се намери лъст *

в устата Му;

 

кога Го хулеха, Той не отвръщаше с хули; †

кога страдаше, не заплашваше, *

а предоставяше това на Праведния Съдия;

 

Той Сам с тялото Си †

възнесе нашите грехове *

на дървото,

 

та, като умрем за греховете, †

да живеем за правдата: *

„чрез Неговата рана се изцерихте“.

 

Слава на Отца и Сина *

и Светия Дух.

 

Както беше в началото и сега и всякога *

и във веки веков. Амин.

 

Ант. 3. Бог и собствения Си Син не пощади, * а Го отдаде за всички ни.

 

Четене    Еф. 4,29-30

Никаква гнила дума да не излиза из устата ви, а само добра, за назидание във вярата, за да принася благодат на слушащите. И не оскърбявайте Светия Дух Божий, с Когото сте запечатани за в деня на избавлението.

 

Респонсорий

В. Погледни милостно, Господи, * защото съгрешихме пред Тебе.

Вс. Погледни милостно, Господи, * защото съгрешихме пред Тебе.

В. Христе, чуй нашите вопли,

Вс. защото съгрешихме пред Тебе.

В. Слава на Отца и Сина и Светия Дух

Вс. Погледни милостно, Господи, * защото съгрешихме пред Тебе.

 

Ант. на Кантика:

Година А: Никому не обаждайте за това видение, * докле Син Човеческий не възкръсне от мъртвите.

Година В: Яви се облак, та ги засени, * и от облака дойде глас, който казваше: Този е Моят възлюбен Син; Него слушайте!

Година С: Чу се из облака глас , който казваше: * Този е Моят възлюбен Син: Него слушайте . И когато се чу тоя глас, Исус бе останал сам.

 

Кантик на Бл. Дева Мария

 

Душата ми величае Господа, *

и духът ми се възрадва в Бога, Спасителя мой,

 

затова че Той милостиво погледна смирението на своята слугиния; *

и ето отсега ще ме наричат блажена всички народи;

 

Силният ми стори велико нещо, *

и свято е името Му ;

 

Неговата милост е от рода в род *

към онези, които се боят от Него;

 

Той показа сила с десницата Си; *

разпръсна онези, които се гордеят с мислите на сърцето си;

 

свали силни от престоли и въздигна смирени; *

гладни изпълни с блага, а богати отпрати без нищо;

 

взе под закрила Израил, Своя слуга, *

като си спомни милостта, 

 

както обеща на нашите деди, *

на Авраам и потомството му във вековете.

 

Слава на Отца и Сина *

и Светия Дух.

 

Както беше в началото, и сега и всякога, *

и във веки веков. Амин.

 

Ант. на Кантика:

Година А: Никому не обаждайте за това видение, * докле Син Човеческий не възкръсне от мъртвите.

Година В: Яви се облак, та ги засени, * и от облака дойде глас, който казваше: Този е Моят възлюбен Син; Него слушайте!

Година С: Чу се из облака глас , който казваше: * Този е Моят възлюбен Син: Него слушайте . И когато се чу тоя глас, Исус бе останал сам.

 

Моления

Винаги да благодарим на Христа, Който като наша Глава и наш Учител дойде, за да служи на всички и да прави добрини. Смирено и с упование да Му поднесем нашите молитви:

Посети, о, Господи, Своето семейство.

Господи, бъди в служението на епископите и свещениците на Твоята Църква, които участват в Твоята длъжност на Глава и Пастир,

нека чрез Тебе да заведат всички при Отца.

Нека Твоят ангел да придружава пътуващите

и да ги запази от всяка опасност.

Ти дойде не за да Ти служат, но да послужиш,

научи ни по Твоя пример да помагаме на ближните в нужда.

Стори във всяка човешка общност брат на брата да помага ,

та чрез Твоето присъствие да бъдат всички едно.

Яви милостта Си на всички умрели

и допусни ги да се наслаждават на светлината на Твоето лице.

 

Отче наш…

 

Молитва

Боже, Ти ни заповяда да слушаме Твоя възлюбен Син, † оживотвори нашата вяра със Твоето слово, * та възвърнали си душевната чистота, да се радваме на съзерцанието на Твоята слава. Чрез нашия Господ Исус Христос, Твоя Син, Който е Бог и с Тебе живее и царува, в единство със Светия Дух, през всички векове на вековете. Амин.

 

Да ни благослови Бог, да ни предпази от всяко зло и да ни въведе в живот вечен. Амин.

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.