II постна седмица – неделя год. С – 02пгС

II постна седмица – неделя

Година С

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене из книгата Битие.                                              15, 5-12. 17-18

В онези дни: Бог изведе Авраам навън и му рече: „Погледни към небето и изброй звездите, ако можеш.“ И му рече: „Толкова ще бъдат твоите потомци. Авраам повярва на Господа, и това му се вмени за оправдание. И му рече: „Аз съм Господ, който те изведох от Ур Халдейски, за да ти дам да владееш тая земя.“ Той рече: „Господи Боже, по какво ще позная, че ще я владея?“ И Господ му рече: „Вземи Ми тригодишна телииа, тригодишна коза, тригодишен овен, гургулица и млад гълъб.“ Взе той всички тия, разсече ги на половина и тури една част срешу друга; само птиците не разсече. И налетяха върху труповете грабливи птиии; но Авраам ги разпъждаше. По залез слънце налегна Авраама тежък сън; и ето, обзе го ужас и голям мрак. Щом зайде слънце и настана мрак, ето, дим като че от пещ и огнен пламък преминаха между разсечените животни. В тоя ден сключи Господ завет с Авраам, като рече: „На твоето потомство Аз давам тая земя, от Египетската река до голямата река Ефрат.“

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 26, 1.7 – 8а.8в – 9авс.13 – 14 (О: 1а)

 

О Господи, моя светлина и мое спасение.

 

Господ е моя светлина и мое спасение, от кого да се боя? Господ е крепост на моя живот, от кого ще се плаша? O

 

Чуй, Господи, гласа ми, с който викам, помилвай ме и послушай ме. Сърцето ми повтаря Твоите думи: „Търсете лицето Ми“, и аз ще търся  лицето Ти, Господи. О

 

Не скривай от мене лицето Си, не отблъсквай в гняв Твоя раб. Ти си помощник мой, не ме отхвърляй. О

 

Но аз вярвам, че ще видя Господнята благост в земята на живите. Надявай се на Господа, бъди мъжествен, и да укрепва сърцето ти; надявай се на Господа. О

 

ВТОРО ЧЕТИВО

 

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до филипяни.                                              3, 17 – 4, 1

Подражавайте на мене, братя, и гледайте ония, които постъпват по образец, какъвто имате в нас. Понеже мнозина, за които съм ви често говорил, а сега дори със сълзи говоря, постъпват като врагове на кръста Христов; техният край е погибел, техният бог – коремът, а славата – в срама им; те мислят за земното. А нашето живелище е на небесата, отдето очакваме и Спасителя, нашия Господ Исус Христос, който ще преобрази униженото наше тяло тъй, че то да стане подобно на Неговото славно тяло със силата, чрез която Той може и да покорява на Себе си всичко. И тъй, възлюбени и многожелани мои братя, моя радост и венец, стойте твърдо в Господа, възлюбени.

Това е Божие слово.

 

СТИХ ПРЕДИ ЕВАНГЕЛИЕТО: В светлия облак бе чут гласы на Отца: „Този е Моят възлюбен Син: Него слушайте“

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Лука.              9, 28в – 36

В онова време:

Исус взе със Себе си Петър, и Яков и Иван и възлезе на планината да се помоли. И като се молеше, видът на лицето Му се измени, и дрехата Му стана бяла, бляскава. И ето, двама мъже приказваха с Него, а те бяха М ойсей и Илия. Като се явиха в слава, те говореха за смъртта Му, с която шеше да свърши в Иерусалим. А Петър и ония, които бяха с Него, бе налегнал сън; но, като се събудиха, видяха славата Му и двамата мъже, които стояха до Него. И когато те се отделяха от Него, Петър рече на Исуса: „Наставниче, добре ни е да бъдем тук; да направим три сенника: за Тебе един, за Мойсей един, и един за Илия, – без да знаеше, що говори. Когато говореше това, ето, яви се облак и ги засени; и се уплашиха, когато влязоха в облака. И чу се из облака глас, който казваше: „Този е моя възлюбен Син: Него слушайте!“ И когато се чу тоя глас, Исус бе останал сам.  И те замълчаха и никому не обадиха през тия дни за това, що видяха.

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.