II постна седмица – неделя год. В – 02пгВ

II постна седмица – неделя

Година В

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене из книгата Битие.          22,1-2.9а.10-13.15-18

В онези дни:

Бог, изкушавайки Авраама, му рече: „Аврааме, Аврааме.“

Той отговори: „Ето ме!“

Бог рече: „Вземи едничкия си син Исаак, когото ти обичаш и иди в земя Мория, и там го принеси в жертва всесъжение на една от планините, която ще ти покажа.“

И стигнаха до мястото, за което му бе казал Бог; и направи там Авраам жертвеник, наслага дървата и, като свърза сина си Исаак, тури го на жертвеника върху дървата, и протегна ръка и взе ножа, за да заколи сина си.

Но Ангел Господен му викна от небето и рече: „Аврааме, АврааMe!

Той отговори: „Ето ме!“

Ангелът рече: „Не дигай ръка върху момчето и не прави му нищо; защото сега познах, че се боиш от Бога и не пожали едничкия си син за Мене.“ Подигна очи Авраам и видя, ето, отзаде му овен, който се бе заплел с рогата си в гъстака. Авраам отиде, взе овена и го принесе всесъжение вместо сина си.

А Ангел Господен втори път викна на Авраам от небето и рече:

„Кълна се в Мене Си, казва Господ, че, понеже ти направи туй нещо и не пожали за Мене едничкия си син, аз ще благословя и преблагословя, ще размножа и преумножа твоето семе, както небесните звезди и както пясъка по морския бряг; и твоето потомство ще завладее градовете на враговете си и ще бъдат благословени в твоето поколение всички земни народи, задето послуша гласа Ми.“

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 115, 10 и 15.16 – 17.18 – 19 (О: Пс 114, 9)

 

О Ще ходя пред лицето на Господа, в земята на живите.

 

Повярвах и затова говорих: „Силно съм съкрушен.“ Скъпа е в очите на Господа смъртта на Неговите светии. O

 

O, Господи, аз съм Твой раб, аз съм Твой раб и син на Твоята робиня. Ти счупи моите окови: На Тебе ще принеса хвалебна жертва и името Господне ще призова. О

 

Моите оброци ще дам на Господа пред целия Негов народ в дворите на дома Господен, посред тебе, Иерусалиме. О

 

ВТОРО ЧЕТИВО

 

Четене от първото послание на Свети Павел Апостол до римляни.            8, 31в-34

Братя

Ако Бог е за нас, кой ще е против нас? Оня, който и собствения  Си Син не пощади, а Го отдаде за всички ни, как няма да ни подари с Него и всичко? Кой ще обвини избраниците Божии? Бог е, който ги оправдава. Кой е, който ще осъжда? Христос Исус, който умря, но още и възкръсна, който е и отдясно на Бога, който и ходатайствува за нас.

Това е Божие слово.

 

СТИХ ПРЕДИ ЕВАНГЕЛИЕТО: В светлия облак бе чут гласът на Отца: „Този е Моят възлюбен Син, Него слушайте?“

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Марко.              9,1-9

В онова време:

Исус взе със Себе си Петър и Яков и Иван и възведе ги сами на висока планина насаме, и се преобрази пред тях. И дрехите Му станаха бляскави, твърде бели, като сняг, каквито белилник на земята не може избели. И яви им се Илия с Мойсей и разговаря с Исуса.

Тогава Петър заговори и рече на Исуса: „Рави, добре е да бъдем тук; да направим три сенника: за Тебе един, за Мойсей един, и един за Илия.“ Защото не знаеше какво да каже, понеже бяха уплашени.

И яви се облак, та ги засени, и от облака дойде глас, който казваще: „Този е Моят възлюбен Син; Него слушайте!“ И отведнъж, като погледнаха наоколо, никого вече не видяха със себе си, освен едного Исуса.

А когато слизаха от планината, Той им заповяда да не обаждат никому, що видяха, освен кога Син Човечески възкръсне от мъртвите.

И те удържаха тази дума, питайки се един други, що значи това: „Да възкръсне от мъртвите.“

Това е слово Господне.

в

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.