II постна седмица – неделя год. А – 02пгА

II постна седмица – неделя

Година А

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене из книгата Битие.                                              12, 1 – 4а

В онези дни:

Рече Господ на Авраам:

„Излез от твоята земя, от твоя род и дома на баща си и иди в земята, която ще ти покажа. И Аз ще произведа от тебе голям народ, ще те благословя и ще възвелича името ти, и ти ще бъдеш благословен.

Ще благословя ония, които те благославят, и ще прокълна ония, които те злословят; и в тебе ще бъдат благословени всички земни племена.“

И тръгна Авраам, както му каза Господ.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 32, 4 – 5.18 – 19.20 и 22 (О: 22)

 

О Да бъде милосърдието Ти над нас, Господи, според както Ти се уповаваме.

 

Защото словото на Господа е право, и всичките Му дела са верни. Той обича правда и съд; с милост Господня е пълна земята. O

 

Ето, окото на Господа е над ония, които Му се боят, които се уповават на милостта Му, че Той ще спаси душата им от смърт, и овреме на глад ще ги нахрани. О

 

Нашата душа се уповава на Господа: Той е наша помощ и наша защита. Да бъде милосърдието ти над нас, Господи, според както Ти се уповаваме. О

 

ВТОРО ЧЕТИВО

 

Четене от второто послание на Павел Апостол до Тимотей.                                              5, 12 – 19

Възлюбени

Стани участник в страданията на Благовестието Христово по силата на Бога, който ни спаси и повика към Своето звание, не заради нашите дела, а по Свое благоволение и благодат, дадена нам в Христа Исуса преди вечни времена.

А открита сега с явяването на нашия Спасител Исус Христос, който унищожи смъртта и извади наяве живот и нетление чрез благовестието.

Това е Божие слово.

 

СТИХ ПРЕДИ ЕВАНГЕЛИЕТО: В светлия облак бе чут гласът на Отца: „Този е Моят възлюбен Син, Него слушайте.“

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Матей.              17, 1 – 9

В онова време:

Исус взе със Себе Си Петър, Яков и Иван, брата му, и възведе ги насаме на висока планина; и се преобрази пред тях, и лицето Му светна като слънце, а дрехите Му станаха бели като сняг. И ето, явиха им се Мойсей и Илия, разговарящи с Него.

Тогава Петър отговори на Исуса и рече: „Господи, добре е да бъдем тука; ако искаш, да направим тук три сенника: за Тебе един, за Мойсей един, и един за Илия.“

Докле още той говореше, ето светъл облак ги засени; и чу се из облака глас, който казваше: „Този е Моят възлюбен Син, в когото е моето благоволение; Него слушайте!“

И като чуха това учениците, паднаха ничком и твърде много се уплашиха.

Но Исус, като се приближи, допре се до тях и рече: „Станете и не се бойте!“ А те, като подигнаха очи, не видяха никого, освен едного Исуса.

И когато слизаха от планината, Исус им заповяда и каза: „Никому не обаждайте за това видение, докле Син Човечески не възкръсне от мъртвите.“

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.