II постна седмица – вторник – 02п

II постна седмица – вторник

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене из книгата на пророк Исаия.                   1,10.16-20

Чуйте словото Господне, князе содомски, вслушвай се в закона на нашия Бог, народе гоморски: „Умийте се, очистете се; махнете от очите Ми злите си деяния; престанете да правите зло; научете се да правите добро, търсете правда, избавяйте угнетен, защитавайте сирак, застъпвайте се за вдовица.

Тогава дойдете – и ще отсъдим, казва Господ. Да бъдат греховете ви и като багрено, като сняг ще ги избеля; да бъдат червени и като пурпур – като вълна ще избеля.

Ако поискате и послушате, ще ядете благата земни; ако пък се отречете и упорствувате, меч ще ви изтреби: защото устата Господни говорят.“

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 49, 8 – 9.16 – вс – 17.21 и 23 (О: 23в)

 

О Който следи своя път, на него ще явя Божието спасение.

 

Не за твоите жертви ще те укорявам; твоите всесъжения винаги са пред Мене. Няма да приема телец от твоя дом, нито козли от твоите дворове. O

 

„Защо проповядваш Моите наредби и влагаш в устата си завета Ми?“ А сам мразиш наставлението Ми и хвърляш зад себе си думите Ми. О

 

Ти върши това, и Аз мълчах; Ти помисли, че Аз съм, какъвто си ти. Който принася хвалебна жертва, той Ме почита, и който следи своя път, на него ще явя Божието спасение. О

 

СТИХ ПРЕДИ ЕВАНГЕЛИЕТО: Отхвърлете от себе си всичките си грехове, казва Господ, и направете си ново сърце и нов дух.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Матей.              23,1-12

В онова време:

Исус заговори на народа и на учениците Си и рече: „На Мойсеевото седалище седнаха книжниците и фарисеите, затова всичко, що ви кажат да пазите, пазете и вършете; а според делата им не постъпвайте, защото те говорят, а не върщат; Връзват бремена тежки и мъчни за носене и ги турят върху плещите на човеците, а сами не искат и с пръст да ги помръднат.

И всичките си работи вършат, за да ги видят човеците; Разширяват своите хранилища и правят големи полите на дрехите си; обичат първо място по гощавките и предни седалища в синагогите, и поздрави по тържищата, и – да им казват човеците: „Учителю.“

А вие недейте се нарича „Учители“; защото един е вашият учител, а вие всички сте братя. И никого на земята недейте нарича „Отец“; защото един е вашият Отец, който е на небесата. И „Наставници“ недейте се нарича“; защото един е вашият наставник – Христос.

Но по-големият между вас да ви бъде слуга. Защото, който превъзнесе себе си, ще бъде унизен, а който се смири, ще бъде въздигнат.“

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.