II Пасхална Седмица – Четвъртък – 02в

II Пасхална Седмица – четвъртък

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене от деянията на Апостолите.                      5,27-33

В онези дни:

Като доведоха слугите Апостолите, изправиха ги в Синедриона; и първосвешеникът ги попита и каза: „Не ви ли строго поръчахме да не поучавате в това име; пък вие ето, напълнихте Иерусалим с вашето учение, и искате да направите да дойде върху нас кръвта на този човек.“

А Петър и Апостолите отговориха и казаха: „Трябва да се покоряваме повече на Бога, нежели на човеци. Бог на отците ни възкреси Исуса, когото вие умъртвихте, като повесихте на дърво. Бог с десницата Си възвиси Него, Началника и Спасителя, за да даде на Израиля покаяние и прошка за греховете. За тия думи свидетели сме ние и Светия Дух, когото Бог даде на ония, които Му се покоряват.“

Като чуха това, те взеха да се късат от гняв и замислиха да ги убият.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 33,2 и 9.17 – 18.19 – 20 (О: 7a)

 

О Сиромахът викна и Господ го чу.

 

Ще благославям Господа във всяко време, хвалата за Него винаги е на устата ми. Вкусете и ще видите, колко благ е Господ. Блажен е човекът, който се Нему уповава. O

 

Но лицето на Господа и против ония, които вършат зло, за да изтреби от земята помена им. Викат праведниците, и Господ слуша, и ги избавя от всичките им скърби. О

 

Близо е Господ до сломените по сърце, и смирените по дух ще спаси. Много са скърбите на праведника, но от всички тях Господ ще го избави. О

 

О Алилуя. Тома, ти повярва, защото ме видя; блажени, които не са видели, а са повярвали. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Йоан.              3,31-36

В онова време: Исус каза на Никодим:

„Който иде отгоре, Той е над всички. Който е от земята, земен е и като земен говори. Който иде от небето, Той е над всички. И каквото е Той видял и чул, за него и свидетелствува, и никой не приема свидетелството Му. Който е приел Неговото свидетелство, потвърдил е, че Бог е истинен.

Защото тоя, когото Бог е пратил, говори Божии слова, понеже Бог не с мярка Му дава Духа. Отец обича Сина Си, и всичко е дал в ръката Му. Който вярва в Сина, има живот вечен; който пък не вярва в Сина, не ще види живот и гневът Божи пребъдва върху него.“

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.