II Пасхална Седмица – Събота – 02в

II Пасхална Седмица – събота

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене от деянията на Апостолите.                      6,1-7

В онези дни, когато учениците се умножаваха, произлезе между елинистите ропот против евреите, задето вдовиците им не били пригледвани при разпределяне всекидневните дажби.

Тогава дванайсетте Апостоли, като свикнаха цялото множество ученици, казаха: „Не е добре ние да оставим словото Божие и да се грижим за трапезите. Затова, братя, погрижете се да изберете измежду вас седем души с добро име, изпълнени с Дух Свети и с мъдрост, които ще поставим на тая служба; а ние постоянно ще пребъдваме в молитвата и служба на словото“.

Това предложение се понрави на цялото множество; и избраха Стефан, мъж изпълнен с вяра и Дух Свети, Филип, и Прохор, и Никанор и Тимон, Пармен и Никола, прозелит от Антиохия, които поставиха пред Апостолите, а те, като се помолиха, възложиха ръце над тях.

И тъй, словото Божие растеше, и броят на ученици.те се уголемяваше твърде много в Иерусалим; и голямо множество свешеници се покоряваха на вярата.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 32,1-2-4.5.18-19 (О: 22)

 

О Да бъде милостта Ти, Господи, над нас, според както Ти се уповаваме.

 

Радвайте се, праведници, в Господа; на праведници подобава да славословят. Славете Господа с гусли, пейте Му с десетострунен псалтир. O

 

Защото словото на Господа е право, и всичките Му дела са верни, Той обича правда и рад, с милост Господня е пълна земята. О

 

Ето, окото на Господа е над ония, които Му се боят, и които се уповават на милостта Му, че Тои ще спаси душата им от смърт, и във време на глад ще ги прехрани. О

 

О Алилуя. Възкръсна Христос, който създаде всичко, и се смили над човешкия род. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Йоан.              6,16-21

Когато пък се свечери, учениците Исусови слязоха при морето. И, като влязоха в кораба, потеглиха за отвъд морето в Капернаум. Беше се вече стъмнило, а Исус не беше дошъл при тях. Морето се подигаше, защото силен вятър духаше.

И когато бяха проплували до двайсет и пет или трийдесет стадии, виждат Исуса да ходи по морето и да се приближава към кораба, и се уплашиха. А Той им рече: „Аз съм; не бойте се!“ Тогава искаха да Го вземат в кораба; и веднага корабът пристигна на брега, към който плуваха.

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.