II Пасхална Седмица – Понеделник – 02в

II Пасхална Седмица – понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене от деянията на Апостолите.                      4,23-31

В онези дни:

Когато ги пуснаха, Петър и Иван дойдоха при своите и разказаха,  какво им бяха говорили първосвешениците и стареите. А те, като ги изслушаха, единодушно дигнаха глас към Бога и казаха Господи, Ти си Бог, който си сътворил небето и земята и морето и всичко, що е в тях; Ти си, който чрез Дух Свети с устата на отца ни Давид, Твоя раб, си казал: „Защо се развълнуваха народите, и людете замислиха суетни неща? Въстанаха царете земни, и събраха се князете против Господа и против Неговия Помазаник“.

Защото наистина се събраха в тоя град против Светия Твой Син Исуса, когото си Ти помазал, Ирод и Понтий Пилат с езичниците и с народа израилски, за да сторят това, у което Твоята ръка и Твоята воля бе предопределила да стане.

И сега, Господи, погледни на техните заплахи и дай на Твоите раби с пълно дръзновение да говорят Твоето слово, като простираш Ти ръката Си за изцеление и да стават чудеса и личби в името на Светия Твой Исус Христос.“

И след като се помолиха, потресе се мястото, дето бяха събрани, и всички се изпълниха с Дух Светий и с дръзновение говореха словото Божие.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 2,1 – 3.4 – 6.7 – 9. (О: Срв 13в)

 

О Блажени всички, които се на Тебе уповават, Господи.

 

Защо се вълнуват народите, и племената замислят суетни неща? Въстават царете земни, и князете се съвещават заедно, против Господа и против Неговия Помазаник: „Да разкъсаме – казват – техните вериги, и да смъкнем от себе си техните окови!“. O

 

Оня, който живее на небесата, ще се надсмее, Господ ще ги поругае. Тогава в гнева Си ще им заговори и с яростта Си ще ги смути: „Аз помазах Моя цар над Сион, Моята света планина!“. О

 

Ти дам народите за Твоето наследство, и всичко до край земя – за Твое владение. Ти ще го поразиш със железен жезъл, ще ги строшиш като грънчарски съд“. О

 

О Алилуя. Ако сте възкръснали заедно с Христа, търсете, що е горе, дето Христос седи отдясно на Бога. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Йоан.              3,1-8

Имаше един човек измежду фарисеите, на име Никодим, началник юдейски, той дойде при Исуса нощем и му рече: „Рави, знаем, че си Учител, дошъл от Бога, защото никой не може да прави тия чудеса, които Ти правиш, ако не бъде с Него Бог.“

Исус му рече: „Истина, истина ти казвам: Ако някой се не роди отново, не може да види царството Божие.“

Никодим Му казва: „Как може човек, бидейки стар, да се роди? Нима може втори път да влезе в утробата на майка си и да се роди?“

Исус отговори: „Истина, истина ти казвам: Ако някой се не роди от вода и Дух Свети, не може да влезе в царството Божие. Роденото от плътта е плът, а роденото от Духа е дух. Недей се чуди, задето ти казах: Вие трябва да се родите отново“. Вятърът духа, дето иска, и гласа му чуваш, но не знаеш, отде иде и накъде отива; тъй бива с всеки, роден от Духа“.

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.