II Пасхална Неделя – год. А – 02вгА

II Пасхална Неделя

Година А

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене от деянията на Апостолите.                      2,42 – 47

И братята постоянствуваха в учението на апостолите, в общуването, и хлеболомението и в молитвите.

Страх обзе всяка душа. Защото много чудеса и личби ставаха чрез Апостолите в Иерусалима всички вярващи бяха заедно, и всичко им беше общо; продаваха имоти и стока и разделиха ги между всички всекиму според нуждата.

И всеки ден единодушно престояваха в храма и, преломявайки по къщите хляб, хранеха се с весело и чисто сърце, като хвалеха Бога и като бяха обичани от целия народ. А Господ всекидневно прибавяше към църквата такива, които се спасяваха.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 117,2 – 4.22 – 24.25 – 27 а (О: 1)

 

О Славете Господа, защото Той е благ, защото милостта Му е вечна.

 

Да каже сега Израил, Той е благ, защото милостта Му е вечна. Да каже сега домът Ааронов, защото милостта Му е вечна. Да кажат сега, които се боят от Господа, защото милостта Му е вечна. O

 

Десницата Господня твори сила, Десницата Господня е висока. Няма да умра, но ще живея, и ще разгласям делата Господни. Господ ме строго наказа, ала на смърт ме не предаде. О

 

Камъкът, който зидарите отхвърлиха, той стана глава на ъгъла; това е от Господа и е дивно в очите ни. Тоя ден е Господ сътворил да се зарадваме и да се развеселим в него. О

 

ВТОРО ЧЕТИВО

 

Четене от първото послание на Свети Петър Апостол.     1,3 – 9

Благословен да бъде Бог и Отец на нашия Господ Исус Христос, който по голямата Си милост, чрез възкресението на Исуса Христа от мъртвите, ни възроди за жива надежда, за наследство нетленно, чисто, що не увехва, съхранено на небесата за вас, които с Божия сила чрез вяра сте пазени за спасение, готово да се открие в последно време.

Затова радвайте се, макар сега и да поскърбите малко (като е потребно) в различни изкушения, та изпитаната ваша вяра да излезе по-драгоценна от нетрайното, макар и чрез огън изпитвано злато, за похвала и чест и слава, кога се яви Исус Христос, когото обичате, без да сте Го видели и в когото вярвайки сега, без да Го виждате, радвате се с неизказана и преславна радост, като постигате края на вашата вяра – спасението на душите.

Това е Божие слово.

 

О Алилуя. Тома, ти повярва, защото Ме видя, казва Господ; блажени, които не са видели, и са повярвали. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Йоан.              20,19-31

А вечерта в тоя ден, първи на седмицата, когато врата на къщата, дето се бяха събрали учениците Му, стояха заключени, поради страх от юдеите, дойде Исус, застана посред и им каза: „Мир вам!“ И това като рече, показа им ръцете и нозете и ребрата Си. Учениците се зарадваха, като видяха Господа.

А Исус пак им рече: „Мир вам! Както Ме Отец прати, тъй и Аз ви пращам.“ И като рече това, духна и им казва: „Приемете Духа Светаго“. На които просите греховете, на тях ще се простят, на които задържите, ще се задържат.“

А Тома, един от дванайсетте, наричан Близнак, не беше с тях, когато дохожда Исус. Другите ученици му казваха: „Видяхме Господа.“

А той им рече: „Ако не видя на ръцете Му белега от гвоздеите, и не туря пръстта си в раните от гвоздеите, и не туря ръката си в ребрата Му, няма да повярвам.“

След осем дена учениците Му бяха пак вкъщи, и Тома с тях. Дойде Исус, когато вратата бяха заключени, застана посред тях и рече: „Мир вам!“ После каза на Тома „Дай си пръста тук, и виж ръцете Ми дай си ръката и тури в ребрата Ми; и не бъди невярващ, а вярващ.“

Отговори Тома и Му рече: „Господ мой и Бог мой!“

Исус му казва: „Тома, ти повярва, защото Ме видя; блажени, които не са видели, и са повярвали“.

И много други чудеса направи Исус пред учениците Си, за които не е писано в тая книга. А това е написано, за да повярвате, че Исус е Христос, Син Божий, и като вярвате, да имате живот в Неговото име.

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.