II обикновена седмица литургия

II СЕДМИЦА ПРЕЗ ГОДИНА

 

Входен Антифон                                                  Пс. 65, 4

Цяла земя да Ти се поклони, Боже, и да Ти пее хвалебна песен, да пее на Твоето име, Всевишни.

В неделя казва се Слава

 

Колекта

Всемогъщи вечни Боже, който управляваш както небето, така и земята, послушай в милостта си, молитвите на Твоя народ и дари на нашите времена Твоя мир. Чрез нашия Господ Исус Христос, Твоя Син, който е Бог и с Тебе живее и царува в единство със Светия Дух, през всички векове на вековете.


А Отче, който в Христа, пасхалното агне и светлината на наролите, зовеш всички люде да образуват народа на Новия Завет, утвърди в нас благодатта на Кръщението със силата на Духа, та целият наш живот да провьзгласява радостната вест на Евангелието. Чрез нашия Господ Исус Христос…

В Боже, който откриваш знаците на твоето присъствие в Църквата, в литургията и в братята, стори да не падне напразно никоя твоя дума, за да познаем плана на спасението и да станем апостоли и пророци на твоето царство. Чрез нашия Господ Исус Христос…

С Боже, който в часа на кръстната смърт зовеше човечееството да се обедини в Христа, Жениха и Господа, стори чрез неделния банкет светата Църква да изпита преобразяващата сила на своята любов, и да предвкуси в надеждата радостта на вечното угощение. Чрез нашия Господ Исус Христос…


Над даровете

Стори молим Ти се, Боже наш Отче, да участваме достойно в тази Тайна, защото колчем се чества възпоминанието на тази Жертва, се извършва делото на нашето изкупление. Чрез Хрис­та нашия Господ.

 

Причастен Антифон                                         Срв. 1 Ив. 4, 16

Ние познахме и повярвахме, че Бог има любов към нас.


А Ив, 1,29

„Ето Агнецът Божи, Който отнема греха на света.“

В Ив 1,36 – 37

Иван Кръстител видя Исуса и каза: „Ето Агнецът Божи!“ И учениците тръгнаха след Исуса.

С Ив 2,11

Исус прояви своята слава в Кана Галилейска и  учениците му повярваха в него.


Следпричастна

Боже, влей в нас духа на Твоята любов, за да направиш, в добротата си, единодушни тези, които нахрани със същия не­бесен Хляб. Чрез Христа нашия Господ.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.