II Адвентна – Четвъртък – 02а

ВТОРА СЕДМИЦА НА ПРЕДКОЛЕДНОТО ВРЕМЕ

Четвъртък

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

Четене из книгата на Пророк Исаия.             41,13-20

Аз съм Господ, Бог твой; държа те за твоята дясна ръка, казвам ти: „не бой се, Аз ти помагам“.

He бой се, червей. Якове, малолюдни Израилю – Аз ти помагам, казва Господ и твоят Изкупител, Светият Израилев.

Ето, Аз те направих остра диканя, нова, назъбена; ти ще вършееш и стриваш планини и хълмовете ще направиш като мекина. Ти ще ги вееш, и вятър ще ги разнесе, и вихър ще ги развее; а ти ще се зарадваш у Господа, ще се хвалиш със Светия Израилев.

Сиромаси и немощни търсят вода и няма; езикът им пресъхва от жажда: Аз, Господ, ще ги чуя. Аз, Бог Израилев, няма да ги оставя.

Ще отворя реки навръх планини, и извори сред долини; пустинята ще направя езеро и сухата земя – водни извори; ще посадя в пустинята кедър, ситим, мирта и маслина; ще насадя в степите кипарис, явор и бук наедно, за да видят и познаят, и да разгледат и разберат, че ръката Господня е направила това, и Светият Израилев е сътворил това.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

Пс 144,1 и 9.10-11.12-13ав (0:8)

 

О Щедър и милостив е Господ, дълготърпелив и многомилостив.

 

Ще те превъзнасям. Боже мой царю, и ще благославям твоето име от века до века. Благ е Господ към всички, и неговите щедрости са върху всичките му дела. O

 

Да те славят. Господи, всички твои дела, и да те благославят твоите светии. Да проповядват славата на твоето царство, и да разказват за твоето могъщество. О

 

Та да знаят синовете човешки за твоето могъщество и за славното величие на твоето царство. Tвоето царство е царство на всички векове, и твоето владичество във всички родове. . О

 

О Алилуя. Росете, небеса, отгоре, и облаците да излеят праведния; да се разтвори земята и да роди Спасителя. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

Четене от светото Евангелие според Матей.              11, 11-15

В онова време Исус каза на народа:

„Истина ви казвам: между родените от жени не се е явил по-голям от Иван Кръстителя; ала по – малкият в царството небесно е по – голям от него. А от дните на Иван Кръстителя до сега царството небесно бива насилвано, и насилници го грабят. Защото всички пророци и законът бяха пророкували до Ивана, и ако искате да приемете, той е Илия, който има да дойде.

Който има уши да слуша, нека слуша!

Това е слово Господне.

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.