II Адвентна – Събота – 02а

ВТОРА СЕДМИЦА НА ПРЕДКОЛЕДНОТО ВРЕМЕ

Събота

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

Четене из книгата на Исуса, Син Сирахов.           48,1-4.9-11

И дигна се пророк Илия като огън, и словото му гореше като светило.

Той напрати върху тях глад и с ревността си намали броя им;

със словото Господне той заключи небето и три пъти сваля огън.

Колко си се прославил ти, Илия, с твоите чудеса, и кой може с тебе да се сравни по слава?

Ти беше грабнат от огнен вихър на колесница с огнени коне; ти биде предназначен за изобличаване в свое време, за да утолиш гнева – преди да се е обърнал в ярост – да обърнеш сърцето на баща към син ‘и да възстановиш колената Яковови.

Блажен са ония, които са те видяли, и, които са украсени с любов!

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

Пс 79,2ас и зв 15-16.18-19 (О: 4)

О Боже, възстанови ни, да светне лицето ти, и ще се спасим.

Пастирю Израилев, послушай. Който седиш на Херувимите, яви се. Издигни силата си, и дойди. O

Боже на силите, обърни се; погледни от небето и виж, и посети това лозе. Опази това, що е насадила твоята десница, и младочките, които ти укрепи за себе си. О

Да бъде ръката ти върху мъжа на твоята десница, върху човешкия син, когото си укрепил за себе си. И ние няма да отстъпим от Тебе: оживи ни, и ние ще призоваваме твоето име. О

 

О Алилуя. Пригответе пътя на Господа, прави пътеките Му; всяка плът ще види спасението Божие. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

Четене от светото Евангелие според Матей.              17,10-13

Когато слизаха от планината, учениците попитаха Исуса и думаха:

„Защо пък книжниците казват, че първом Илия трябва да дойде?“ Исус им отговори и рече: Илия първом ще дойде и ще уреди всичко. Но казвам ви, че Илия вече дойде и го не познаха, а сториха му, каквото си искаха. Тъй и Син Човечески ще пострада от тях.“

Тогава учениците разбраха, че Той им говори за Иван Кръстителя.

Това е слово Господне.

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.