II Адвентна – Сряда – 02а

ВТОРА СЕДМИЦА НА ПРЕДКОЛЕДНОТО ВРЕМЕ

Срада

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

Четене из книгата на Пророк Исаия.             40,25-31

„Кому, прочее, ще ме уподобите и с кого ще ме сравните?“ казва Светият. Подигнете очите си към висините небесни и погледайте, кой ги е сътворил? Кой изчислява броя на войнството им? Той всички ги нарича на име: поради голямото могъщество и велика сила у Него нищо не липсва.

А как говориш ти, Якове, и казваш, Израилю: „пътят ми е скрит от Господа, и делото ми е забравено у моя Бог“? Нима не знаеш? Нима не си слушал, че вечният Господ Бог, който е сътворил краищата на земята, не се уморява и не изнемогва: Неговият разум е неизмерим. Той дава сила на уморения и дарува якост на изнемощелия. Уморяват се и момци и отслабват, и млади люде падат, а които се надяват на Господа, ще подновят силата си: ще дигнат криле като орли, ще припнат и не ще се отрудят, ще отидат и не ще се уморят.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 102,1-2.3-4.8 и 10 (0:1а)

 

О Благославяй, душо моя, Господа.

 

Благославяй, душо моя, Господа, и цялата моя вътрешност да благославя неговото свето име. O

 

Благославяй, душо моя. Господа, и не забравяй ни едно от неговите благодеяния. O

 

Той прощава всички твои беззакония, изцелява всички твои недъзи; избавя от гроб твоя живот, увенчава те с милост и щедрости. . О

 

Щедър и милостив е Господ, дълготърпелив и многомилостив: Той не ни стори според нашите беззакония, и не ни въздаде според нашите грехове. . О

 

О Алилуя. Ето, Господ, ще дойде да спаси народа си; блажени, които са готови да го посрещнат. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

Четене от светото Евангелие според Матей.              11,28—30

В онова време: Исус отговори и рече:

„Дойдете при Мене всички отрудени и обременени, и Аз ще ви успокоя. Вземете Моето иго върху си и се проучете от Мене, понеже съм кротък

и смирен по сърце; и ще намерите покой за душите си. Защото игото Ми е благо, и бремето Ми леко.“

Това е слово Господне.

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.