II Адвентна – Понеделник – 02а

ВТОРА СЕДМИЦА НА ПРЕДКОЛЕДНОТО ВРЕМЕ

Понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

Четене из книгата на Пророк Исаия.             35, 1 – 10

Ще се развесели пустинята и сухата земя, и необитаемата страна ще се зарадва и разцъфти като крин. Великолепно ще цъфти и ще се радва, ще тържествува и ще се весели; славата на Ливан ще й се даде, великолепието на Кармил и Сарион; те ще видят славата на Господа, величието на нашия Бог.

Укрепете отслабналите ръце и уякчете треперещите колена; кажете на боязливите духом: Бъдете твърди, не се бойте: ето вашият Бог иде с отмъщение, с отплата Божия: Той ще дойде и ще ви спаси.

Тогава ще се отворят очите на слепи, и ушите на глухи ще се отпушат.

Тогава хромият ще скочи като елен, и езикът на немия ще пее; защото води ще бликнат в пустинята, и потоци в степите.

И водният призрак ще се превърне в езеро, и жадната земя – във водни извори; в жилището на чакалите, дето те почиват, ще стане място за тръст и рогоз.

И там ще бъде друм, и пътят по него ще се нарече свет път; нечистият не ще ходи по него; но той ще бъде само за тях; които ходят но този път, дори и неопитните, не ще се заблудят. Лъв не ще има там, и лют звяр не ще възлезе по него; той няма да се намери там, а ще ходят изкупените. И ще се върнат избавените от Господа, ще дойдат на Сион с радостно възклицание; и вечна радост ще бъде над главата им; те ще намерят радост н веселие, а скръб и въздишка ще се отдалечават.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 84,9ав-10.11-12.13-14 (О: Ис 35,4д)

 

О Ето, Господ наш ще дойде и ще ни спаси.

 

Да послушам, какво ще каже Господ Бог. Той ще изрече мир на своя народ и на своите избрани. Тъй, неговото спасение е близо до онези, които Му се боят, за да обитава слава в нашата земя. O

 

Милост и истина ще се срещнат, правда и мир ще се целунат; Истината ще изникне из земята, и правдата ще надникне от небесата. . О

 

И Господ ще даде добро, и нашата земя ще даде своя плод; Правдата ще тръгне пред него и ще тури на път стъпките си. О

 

О Алилуя. Ето ще дойде Цар, Господар на земята, и ще отнеме игото на нашето робство. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

Четене от светото Евангелие според Лука.              5, 17-26

В онова време, когато Исус поучаваше, и седяха там фарисеи и законоучители, надошли от всички села на Галилея и Юдея, и от Йерусалим, и Той имаше сила Госдподня да изцерява – ето някои донесоха на постелка един човек, който бе разслабен, и се опитваха да го внесат и сложат пред Него; и като не намериха, отде да го внесат, поради навалицата, качиха се навръх къщата и през покрива го спуснаха с постелката насред пред Исуса.

И Той, като видя вярата им, рече му: „Човече, прощават ти се греховете.“ Книжниците и фарисеите почнаха да размишляват и казваха:

„Кой е Тоя, който богохулства? Кой може да прощава грехове, освен един Бог?

Исус, като разбра помислите им, отговори им и рече: „Какво размишлявате в сърцата си? Кое е по – лесно? Да кажа: прощават ти се греховете ли; или да кажа: стани и ходи? Но, за да знаете, че Син Човечески има власт на земята да прощава грехове (казва на разслабения): тебе казвам, стани, вземи си постелката и върви у дома си.“

И той стана веднага пред тях, взе това, на което лежеше, и отиде у дома си, като славеше Бога.

И ужас обзе всички, и славеха Бога; и като бяха изпълнени със страх, казваха: чудни работи видяхме днес.

Това е слово Господне.

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.