II Адвентна – Петък – 02а

ВТОРА СЕДМИЦА НА ПРЕДКОЛЕДНОТО ВРЕМЕ

Петък

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

Четене из книгата на Пророк Исаия.             48,17-19

Тъй казва Господ, твоят Изкупител, Светият Израилев:

„Аз съм Господ, Бог твой, който те учи на полезно, който те води по онзи път, по път, по който трябва да ходиш. О, ако беше се вслушвал в моите заповеди! Тогава твоят мир щеше да бъде като река, и твоята правда – като морски вълни. И твоето потомство щеше да бъде като пясък, и ония, които произлизат от бедрата ти – като песъчинките; не щеше да се изглади, не щеше да се изтреби името му пред Мене.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

Пс 1,1-2.3-4 и 6 (О: Срв Ив 8,12)

 

О Който те последва, Господи, ще има светлината на живота.

 

Блажен е оня човек, който не отива в събранието на нечестивците, в пътя на грешниците не стои, и в сборището на развратниците не седи; а в закона на Господа е волята му и върху неговия закон той размишлява денем и нощем. O

 

И ще бъде той, като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне; и във всичко, що върши, ще успее. О

 

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечествците ще погине. О

 

О Алилуя. Господ ще дойде, посрещнете го; Той е княз на мира. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

Четене от светото Евангелие според Матей.              11, 16-19

В онова време: Исус каза на народа:

На кого да оприлича тоя род? Той прилича на деца, които седят по тържищата, викат на другарите си и казват: „Свирихме ви с пищялка, и не играхте; пяхме ви жални песни, и не плакахте.“

Защото дойде Иван, който ни яде, ни пие, а казват: бяс има.

Дойде Син Човечески, който яде и пие, а казват: ето човек многоядец, приятел на митари и грешници!“ И премъдростта биде оправдана от своите чеда.

Това е слово Господне.

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.