II Адвентна Неделя B – 02агВ

ВТОРА СЕДМИЦА НА ПРЕДКОЛЕДНОТО ВРЕМЕ

Неделя, година B

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

Четене из книгата на Пророк Исаия.             40,1-5.9—11

„Утешавайте, утешавайте моя народ, казва вашият Бог. Говорете на Йерусалим, що му е по сърце, и възвестявайте му, че времето на неговата борба се изпълни, че за неправдата му е дадено удовлетворение, защото от ръката Господня получи двойно за всички свои грехове.“

Гласът на викащия в пустинята говори: „Пригответе път на Господа, прави направете в пустинята пътеките на нашия Бог. Всеки дол да се изпълни и всяка планина и хълм да се снишат; кривините да се изправят, и неравните пътища да станат гладки, и ще се яви славата Господня, и всяка плът ще види спасението Божие, защото устата Господня изрекоха това.“

Възлез на висока планина, благовестителю Сионе! Възвиси силно гласа си, благовестителю Иерусалиме! Възвиси се, не бой се, кажи на градовете Юдини: Ето вашият Бог! Ето, Господ Бог иде със сила и мишцата му с власт. Ето, наградата Му е с него, и отплатата му е пред лицето му. Като пастир ще пасе Той своето стадо; агнета ще взема на ръце и ще ги носи на гърдите си, и ще води дойниците.“

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

Пс 84,9ав-10.11-12.13-14 (0:8)

О Покажи ни, Господи, твоята милост и дари ни твоето спасение.

 

Тъй неговото спасение е близо до ония, които му се боят, за да обитава слава в нашата земя. O

Милост и истина ще се срещнат, правда и мир ще се целунат; Истината ще изникне из земята, и правдата ще надникне от небесата. О

Господ ще даде добро, и нашата земя ще даде своя плод. И правдата ще тръгне пред него и ще тури на пътя стъпките си. . О

 

ВТОРО ЧЕТИВО

Четене от второто послание на Свети Петър Апостол.   3,8-14

Едничко това да не отбягва от вниманието ви, възлюбени, че за Господа един ден е като хиляда години, и хиляда години – като един ден.

Господ не се бави да изпълни обещанието си, както някои смятат това за бавене; но дълго време ни търпи, понеже не желае да погинат някои, а всички да се обърнат към покаяние.

И ще дойде денят Господен, както крадец идва нощем; тогава небесата с шум ще преминат, стихиите ще пламнат и ще се разрушат, а земята и всички неща по нея ще изгорят.

И тъй, понеже всичко това ще се разруши, какви трябва да бъдете в свят живот и благочестие вие, които очаквате и желаете скорото дохождане на Божия ден, за който пламналите небеса ще се разрушат, и разгорените стихии ще се стопят.

Но ние, според обещанието Му, очакваме ново небе и нова земя, на които обитава правдата.

Затуй, възлюбени, като очаквате това, постарайте се да се намерите пред Него в мир, неосквернени и непорочни.

Това е божие слово.

 

О Алилуя. Пригответе път на Господа, направете пътеките Му прави, и всяка плът ще види спасението Божие. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

Четене от светото Евангелие според Марко.              1, 1-8

Начало на Евангелието на Исуса Христа, Сина Божий.

Както е писано у пророк Исаия: „Ето, Аз изпращам пред лицето Ти Моя Ангел, който ще приготви път пред Тебе.“ Гласът на викащия в пустинята: „Пригответе пътя на Господа, прави правете пътеките Му.“

Иван кръщаваше в пустинята и проповядваше покайно кръщение за опрощаване грехове. И излизаха при него цялата Юдейска страна и Иерусалимци, и всички се кръщаваха от него, като изповядваха греховете си.

А Иван носеше дреха от камилска вълна и кожен пояс на кръста си, и ядеше акриди и див мед, и проповядваше, думайки: „След мене иде по – силният от мене, на когото не съм достоен да се наведа и развържа ремъка на обущата Му; аз ви кръстих с вода, а Той ще ви кръсти с Дух Светии.

Това е слово Господне.

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.