II Адвентна Неделя С – 02агС

ВТОРА СЕДМИЦА НА ПРЕДКОЛЕДНОТО ВРЕМЕ

Неделя, година С

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

Четене из книгата на Пророк Варух.             5,1 – 9

Иерусалиме, снеми от себе си дрехата на плача и на твоето огорчение и се облечи с благолепие на слава от Бога на веки! Облечи се с дреха на правда от Бога, тури на глава си венец на слава от Вечния, защото Бог ще покаже на цялото поднебесие твоята слава. Навеки ще те нарече „Мир на правда и слава на благочестие“.

Стани, Иерусалиме, и застани на висота, обърни се към изток и погледни децата си, че Бог си е спомнил за тях. Те излязоха от тебе пеши, карани от враговете, но Бог ще ги доведе при тебе, носени в слава като царски синове; защото Бога е определил, всяка висока планина и вечните хълмове да се снишат, а долините да се изпълнят, за да се уравни земята, та Израил да върви твърдо с Божия слава.

А горите и всяко благовонно дърво да правят сянка на Израил, по Божия повеля; Бог ще предвожда радостно Израиля със светлата си слава, със своята милост и правда.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 125, 1 – 2ав.2сд – 3.4 – 5.6 (О: 3)

 

О Велико нещо извърши Господ над нас; ние се радвахме.

 

Когато Господ връщаше Сионовите пленници, ние като че сънувахме. Тогава устата ни бяха пълни с веселие, и езикът ни – с пение. O

 

Тогава между народите се говореше „Велико нещо извърши Господ над тях“. Велико нещо извърши Господ над нас; ние се радвахме. О

 

Върни, Господи, нашите пленници като потоците на юг. Които са сяли със сълзи, ще жънат с радост. О

 

Който с плач е носил семе, с радост ще се върне, носейки своите снопи. О

 

ВТОРО ЧЕТИВО

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до филипяни.                   1,4 – 6.8 – 11

Братя,

като винаги във всяка моя молитва се моля с радост за всинца ви, благодаря на моя Бог, колчем си спомня за вас, именно за вашето участие в благовестието от първия ден дори досега, като съм уверен в това, че Той, който почна у вас доброто дело, ще го върши дори до деня на Исуса Христа.

Бог ми е свидетел, колко много обичам всинца ви с любовта Исус Христова. И моля се, вашата любов все повече да изобилва чрез по знание и разбиране на всичко, за да различавате, що е по-добро, та да бъдете чисти и без препънка в деня Христов, изпълнени с плодове на правда, дарувани чрез Исуса Христа за слава и похвала Божия.

Това е божие слово.

 

О Алилуя. Пригответе пътя Господен, направете пътеките Му прави, всяка плът ще види спасението Божие. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

Четене от светото Евангелие според Лука.              3,1 – 6

В петнайсетата година от царуването на Тиверия Кесаря, когато Понтий Пилат управляваше Юдея, Ирод беше четвъртовластник над Галилея, Филип, брат му – четвъртовластник над Итурея и Трахонитската област, а Лисаний – четвъртовластник над Авилиния, при първосвещениците Анна и Кайафа, биде слово Божие към Иван, син Захариев, в пустинята.

И той обиколи цялата страна около Йордан и проповядваше покайно кръщение за опрощаване грехове, както е писано в книгата с речите на пророк Исаия, който казва: „Гласът на викащия в пустинята говори: Пригответе пътя на Господа, прави правете пътеките My; всеки дол да се изпълни, и всяка планина и рътлина ще се снишат, кривините ще се изправят и неравните пътища ще станат гладки; и всяка плът ще види спасението Божие.“

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.