II Адвентна Неделя А – 02агА

ВТОРА СЕДМИЦА НА ПРЕДКОЛЕДНОТО ВРЕМЕ

Неделя, година А

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

Четене из книгата на Пророк Исаия.             11,1-10

В оня ден: Ще покара младочка от Иесеевия пън, и клон ще израсне от неговия корен; и ще почива върху Него Дух Господен, дух на премъдрост и разум, дух на съвет и крепост, дух на знание и благочестие; ще се изпълни със страх Господен, и ще съди, не според както очите му гледат, и ще решава делата, не както ушите му слушат.

Той ще съди сиромасите по правда, и делата на страдалците в страната ще решава по истина: със жезъла на устата си ще порази земята, и с диханието на устните си ще убие нечестивеца. Пояс на кръста му ще бъде правдата и пояс на бедрата му – истината.

Тогава вълк ще живее заедно с агне, и леопард ще лежи заедно с козле; теле, лъвче и вол ще бъдат заедно, и малко дете ще ги кара.

Крава ще пасе с мечка, малките им ще лежат заедно, и лъвът ще яде слама като волът. Младенец ще играе на аспидина дупка, и дете ще протегне ръката си към змийно гнездо. Не ще правят зло и вреда по цялата ми света планина, защото земята ще бъде пълна с познаване Господа, както водите пълнят морето.

А в оня ден към Иесеевия корен, който ще стане като знаме на народите, ще се обърнат езичниците, и покоят му ще бъде слава.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 71,2.7 – 8.12 – 13.17(О: 7)

 

О В негови дни ще процъфти правдата и ще има изобилен мир на веки.

 

Боже, дай на царя твоето правосъдие и на царевия син твоята правда. за да съди праведно твоите люде и твоите бедни в съда. O

 

В негови дни ще процъфти неговата правда, и ще има изобилен мир, докле месечина трае. Той ще владее от море до море и от Реката до краищата на земята. О

 

Защото той ще избави бедния, стенешия и угнетения, които няма помощник. Ще бъде милосърден към бедния и сиромаха, и ще спаси душите на бедните. О

 

Неговото име ще бъде благословено до века, докле слънце трае, ще се предава името му. И в него ще бъдат благословени всички земни племена, всички народи ще го убеждават. О

 

ВТОРО ЧЕТИВО

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до римляни.                   15,4 – 9

Братя,

Всичко, що бе писано по-преди, за наша поука бе писано, та чрез търпението и чрез утехата от Писанията да имаме надежда. А Бог на търпението и утехата дано ви даде да бъдете в единомислие помежду и според учението на Христа Исуса, та единодушно и с едни уста да славите Бога и Отца на Господа нашего Исуса Христа.

Затова приемайте един другиго, както и Христос прие вас за слава Божия. И казвам ви, че Исус Христос стана служител на обрязване то заради Божията истинност, за да утвърди обещанията, дадени на отците, а пък езичниците да прославят Бога за милосърдието Му, както е писано: затова ще те прославя, Господи, между езичниците и ще възпея Твоето име.“

Това е божие слово.

 

О Алилуя. Пригответе пътя на Господа, направете неговите пътеки прави; и всяка п.лът ще види спасението Божие. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

Четене от светото Евангелие според Матей.              3,1 – 12

В ония дни дохожда Иван Кръстител и проповядва в Юдейската пустиня и казва: „Покайте се, защото се приближи царството небесно.

Защото този е, за когото е казал пророк Исаия: „Гласът на викащия в пустинята говори: Пригответе пътя на Господа, прави правете пътеките Му.“

А сам Иван носеше дреха от камилска вълна и кожен пояс на кръста си; а храната му беше акриди и див мед.

Тогава Иерусалим и цяла Юдея, и цяла Йорданска околност излизаха при него и се кръщаваха от него в река Йордан, като изповядваха греховете си. И като видя Иван множество фарисеи и садукеи, че дохождат при него да се кръстят, рече им: „Рожби ехиднини! Кой ви подсказа да бягате от бъдещия гняв? Сторете, прочее, плод достоен за покаяние и не помисляйте да думате в себе си: Наш Отец е Авраам; защото казвам ви, Бог може от тия камъни да въздигне чеда Аврааму; и секирата лежи при корена на дърветата; затова всяко дърво, което не дава добър плод, би ва отсичано и хвърляно в огън; аз ви кръщавам с вода за покаяние; но Оня, който иде подире ми, е по-силен от мене; аз не съм достоен да му понеса обущата; Той ще очисти гумното ( и и ще събере житото си в житницата, а плявата ще изгори с неугасим огън.

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.