II Адвентна – Вторник – 02а

ВТОРА СЕДМИЦА НА ПРЕДКОЛЕДНОТО ВРЕМЕ

Вторник

 

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене из книгата на Пророк Исаия.             40, 1-11

 

„Утешавайте, утешавайте моя народ, казва вашият Бог. Говорете на Йерусалим, що му е по сърце, и възвестявайте му, че времето на неговата борба се изпълни, че за неправдата му е дадено удовлетворение, защото от ръката Господня получи двойно за всички свои грехове.“

Гласът на викащия в пустинята говори: „Пригответе път на Господа, прави направете в пустинята пътеките на нашия Бог. Всеки дол да се изпълни и всяка планина и хълм да се снишат; кривините да се изправят, и неравните пътища да станат гладки: и ще се яви славата Господня, и всяка плът ще види спасението Божие, защото устата Господня изрекоха това.“

Гласът говори: „Разгласяй“. И рече: „Какво да разгласям? Всяка плът е трева, и всичката й красота е като полско цвете. Тревата изсъхва, цветето увехва, щом духне върху него духане от Господа; тъй и народът е трева. Трева изсъхва, цвете увехва, а словото на нашия Бог ще пребъде вечно.“

Възлез на висока планина, благовестителю Сионе! Възвиси силно гласа си, благовестителю Иерусалиме! Възвиси, не бой се, кажи на градовете Юдини: Ето нашия Бог! Ето, Господ Бог иде със сила и мишцата му с власт. Ето, наградата му е с него, и отплатата му е пред лицето му. Като пастир ще пасе той своето стадо; агнета ще вземе той на ръце и ще ги носи на гърдите си, и ще води дойниците.“

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 95, 1-2.3 и 10 ас. 11-12.13 (О: Ис 40,9-10)

 

О Ето, нашият Бог иде със сила.

Възпейте на Господа песен нова, възпейте на Господа, цяла земйо; Пейте на Господа, благославяйте името Му, благовестете от ден на ден неговото спасение. O

 

Разгласяйте между народите славата Му, по всички племена – чудесата му. Кажете на народите: „Господ царува!“ Той ще съди народите по правда. О

 

Да се веселят небесата и да тържествува земята; да шуми морето и онова, което го изпълня; Нека се радва полето и всичко, що е в него, и да ликуват всички дъбравни дървета. О

 

Пред лицето на Господа, защото иде, защото Той иде да съди земята. Той ще съди вселенат по правда и народите – по своята истина. О

 

О Алилуя. Близо е денят Господен, ето, иде, за да ни спаси. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Матей.              18, 12-14

 

В онова време Исус отговори и рече:

Как ви се струва? Ако някой има сто овци и една от тях се заблуди, не ще ли остави деветдесетте и девет, и не ще ли иде по планините да дири заблудената?

И ако се случи да я намери, истина ви казвам, той се радва за нея повече, отколкото за деветдесетте и девет незаблудени.

Тъй и вашият Отец Небесен не иска да загине ни един от тия малките.

Това е слово Господне.

 

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.