I II адвентна събота литургия

СЪБОТА СЛЕД I, II АДВЕНТНА НЕДЕЛЯ

 

Входен Антифон                                                       Срв. Пс. 79, 2, 4

Дойди, и покажи ни лицето си, Господи, който седиш на небето, и ще бъдем спасени.

 

Колекта

I седмица

Боже, който изпрати на тоя свят Твоя Единороден Син, за да спаси човешкия род от древния грях, + дай на очакващите с вяра Твоята бащинска милост, * за да можем да получим дара на истинската свобода. Чрез нашия Господ Исус Христос, Твоя Син, който е Бог и с Тебе живее и царува в единство със Све­тия Дух, през всички векове на вековете.

II седмица

Молим Ти се, всемогъщи Боже, да изгрее в сърцата ни бля­съ­кът на Твоята слава, + та идването на Единородния Твой Син * да прогони мрака на нощта и покаже на всички, че сме чеда на светлината. Чрез нашия Господ Исус Христос, Твоя Син, кой­то е Бог и с Тебе живее и царува в единство със Светия Дух, през всички векове на вековете.

 

Над даровете

Молим Ти се, милостиви Боже, жертвата на нашето благо­слу­жение + винаги да Ти бъде принасяна и нека тя извършва установеното дело на Светата Тайна * и осъштествява в нас по чуден начин Твоето спасение. Чрез Христа нашия Господ.

 

Предисловие за Адвентно време 1

 

Причастен Антифон                                                      Отк. 22, 12

Ето, ще дойда скоро, и моето възмездие е с мене, казва Господ, за да въздам на всеки според собствените му дела.

 

Следпричастна

Просим, Боже, Твоята милост, + тази Божествена храна да ни очисти от пороци * и ни подготви за идващите празници. Чрез Христа нашия Господ.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.