I седмица събота – I вечерна – V през годината 1ов

I седмица събота – 

V неделя през обикновено време

I вечерна

 

Водещ: Боже, ела ми на помощ!

Народ: Господи, побързай да ми помогнеш.

Слава на Отца и Сина и Светия Дух.

Както беше в началото и сега и всякога и във веки веков. Амин.

Аллилуя.

 

Химн

 

Боже, всичко сътворил си,

Ти владееш небесата,

светлина си дал на дните,

сън-отмора – на нощта ни.

 

Та в телата изнурени

жар за труд да се пробужда,

Твойта благодат отново

мир душите да изпълва.

 

Химни пеем, Тебе хвалим

за деня, отминал вече,

на нощта пред прага молим,

сили дай да сме Ти верни.

 

Теб сърцата да прославят

песента на чиста обич,

Тебе мисълта разумна

всеки ден да обожава.

 

Нощната тъма дълбока щом

деня със плащ покрие,

вяра в мрака да ни свети,

страх тревожен да отпъжда.

 

Тъй стори, Пресвети Отче,

със Сина Единороден

и с Духа, живот даряващ,

във Единосъщна Троица. Амин.

 

Ант. 1. Да възлезе молитвата ми * като тамян пред Твоето лице, Господи.

 

Псалом 140,1-9

 

Господи, към Тебе викам : Побързай към мене, *

чуй гласа на молбата ми, когато викам към Тебе!

 

Да възлезе молитвата ми като тамян пред Твоето лице, *

въздигането на ръцете ми – като вечерна жертва.

 

Постави, Господи, стража на устата ми *

и огради вратата на устните ми;

 

не давай да се отклони сърцето ми *

към думи лукави за извиняване на грешни дела

 

заедно с людете , които вършат беззаконие, *

и да не вкуся от техните сласти.

 

Нека праведникът ме наказва: това е милост; †

нека ме изобличава: това е най-добър елей, който няма да повреди главата ми; *

но моите молби са против злодействата на беззаконниците.

 

Техните водачи са се пръснали по стръмни скали *

и слушат думите ми, защото са приятни.

 

Сякаш земята разкъртват и ни дробят; *

сипят се нашите кости в челюстта на преизподнята.

 

Но към Тебе , Господи, Господи, са очите ми; *

на Тебе се уповавам, не отритвай душата ми!

 

Запази ме от подставените за мене примки, *

от клопките на беззаконниците .

 

Слава на Отца и Сина *

и Светия Дух.

 

Както беше в началото и сега и всякога *

и във веки веков. Амин.

 

Ант. 1.  Да възлезе молитвата ми * като тамян пред Твоето лице, Господи.

 

Ант. 2. Ти си мое прибежище, Господи, * и мой дял в земята на живите.

 

Псалом 141

 

С гласа си викнах към Господа, *

с гласа си се Господу помолих;

 

излях пред Него молбата си: *

скръбта си Нему открих.

 

Когато изнемогваше духът ми, *

Ти знаеше моята пътека.

 

На пътя, по който ходих, *

те скришно примки ми поставиха.

 

Гледам надясно и виждам, *

че никой ме не признава:

 

няма убежище за мене, *

никой се не грижи за душата ми.

 

Викнах към Тебе, Господи, †

и казах: Ти си мое прибежище *

и мой дял в земята на живите.

 

Чуй моите вопли, *

защото твърде изнемогнах;

 

избави ме от моите гонители, *

защото те са по-силни от мене.

 

Изведи от тъмница душата ми, *

за да славя Твоето име.

 

Около мене ще се съберат праведните, *

кога ми сториш благодеяние.

 

Слава на Отца и Сина *

и Светия Дух.

 

Както беше в началото и сега и всякога *

и във веки веков. Амин.

 

Ант. 2. Ти си мое прибежище, Господи, * и мой дял в земята на живите.

 

Ант. 3. Исус понизи Себе Си, въздигна * затова и Бог Го високо

 

Фил. 2,6-11

 

Исус, Който, бидейки в образ Божий, †

не счете за похищение *

да бъде равен Богу;

 

но понизи Себе Си, *

като прие образ на раб

 

и се уподоби на човеци; *

и по вид се оказа като човек,

 

смири Себе Си, бидейки послушен дори до смърт, *

и то смърт кръстна.

 

Затова и Бог Го високо въздигна *

и Му даде име , което е по- горе от всяко име ,

 

та в името на Исуса да преклони колене *

всичко небесно, земно и подземно

 

и всеки език да изповяда, *

че Исус Христос е Господ, за слава на Бога Отца.

 

Слава на Отца и Сина *

и Светия Дух.

 

Както беше в началото и сега и всякога *

и във веки веков. Амин.

 

Ант. 3. Исус понизи Себе Си, * затова и Бог Го високо въздигна.

 

Четене     Рим. 11,33-36

О, каква бездна богатство, премъдрост и знание у Бога! Колко са непостижими Неговите съдби и неизследими Неговите пътища! Защото кой е познал ума на Господа? Или кой Му е бил съветник? Или кой е дал Нему нещо отнапред, та и Той да му възвърне? Защото всичко е от Него, чрез Него и у Него. Нему слава вовеки, амин.

 

Респонсорий

В. Колко са многобройни, делата Ти, Господи! * Всичко си направил премъдро.

Вс. Колко са многобройни, делата Ти, Господи! * Всичко си направил премъдро.

В. Земята е пълна с Твоите произведения.

Вс. Всичко си направил премъдро.

В. Слава на Отца и Сина и Светия Дух

Вс. Колко са многобройни, делата Ти, Господи! * Всичко си направил премъдро.

 

Ант. на Кантика

Година А: Вие сте светлината на света. * Тъй да светне пред човеците светлината ви, та да видят добрите ви дела и да прославят Небесния ваш Отец.

Година B: Сутринта, като стана в тъмни зори, * Исус излезе и се отдалечи в самотно място, и там се молеше.

Година C: Наставниче, цяла нощ се мъчихме * и нищо не уловихме; но по Твоята дума ще хвърля мрежата.

 

Кантик на Бл. Дева Мария

 

Душата ми величае Господа, *

и духът ми се възрадва в Бога, Спасителя мой,

 

затова че Той милостиво погледна смирението на своята слугиния; *

и ето отсега ще ме наричат блажена всички народи;

 

Силният ми стори велико нещо, *

и свято е името Му ;

 

Неговата милост е от рода в род *

към онези, които се боят от Него;

 

Той показа сила с десницата Си; *

разпръсна онези, които се гордеят с мислите на сърцето си;

 

свали силни от престоли и въздигна смирени; *

гладни изпълни с блага, а богати отпрати без нищо;

 

взе под закрила Израил, Своя слуга, *

като си спомни милостта, 

 

както обеща на нашите деди, *

на Авраам и потомството му във вековете.

 

Слава на Отца и Сина *

и Светия Дух.

 

Както беше в началото, и сега и всякога, *

и във веки веков. Амин.

 

Ант. на Кантика

Година А: Вие сте светлината на света. * Тъй да светне пред човеците светлината ви, та да видят добрите ви дела и да прославят Небесния ваш Отец.

Година B: Сутринта, като стана в тъмни зори, * Исус излезе и се отдалечи в самотно място, и там се молеше.

Година C: Наставниче, цяла нощ се мъчихме * и нищо не уловихме; но по Твоята дума ще хвърля мрежата.

 

Моления

Да прославим Единия Бог – Отец, Син и Свети Дух, и да отправим към Него смирени молитви:

Грижи се за Своя народ, Господи!

Господи, Боже всемогъщи, стори на нашата земя да разцъфтява праведността,

    а Твоят народ да познае благодатта на мира.

Въведи всички народи в царството Си,

  та всички хора да бъдат спасени.

Стори съпрузите да пребъдват в Твоя мир, да вършат Твоята воля

  и да се даряват с взаимна любов.

Благоволи, Господи, да наградиш онези, които ни правят добро,

  дари им вечен живот.

Погледни милостно на загиналите поради войни и омраза,

  приеми всички в Небесното Царство.

 

Отче наш…

 

Молитва

Пази, молим Ти се, Боже, Твоето семейство с постоянната си бащинска милост, † та осланяйки се единствено на надеждата на небесната благодат, * да бъде винаги закриляно от Твоето покровителство. Чрез нашия Господ Исус Христос, Твоя Син, Който е Бог и с Тебе живее и царува, в единство със Светия Дух, през всички векове на вековете. Амин.

 

Да ни благослови Бог, да ни предпази от всяко зло и да ни въведе в живот вечен. Амин.

 
 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.