I седмица обикн. време – четвъртък – год. II – 01о2

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ

I седмица – четвъртък

Година II

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене из първата книга на Самуил.                       I Цар 4,1-11

В онези дни филистимци се събраха да воюват с израилтяните; и всички израилтяни излязоха на война против филистимци и разположиха стан при Авен-Азер, а филистимци се разположиха при Афек, и се наредиха за бой против израилтяните. Завърза се битка, и фили­стимци разбиха израилтяните, и разбиха от тях на бойното поле до четири хиляди души.

Тогава народът дойде в стана; и старейшините Израилеви казаха:

„Защо Господ ни порази днес пред филистимци? Да си вземем от Си-лом ковчега на завета Господен, и той ще върви посред нас и ще ни спаси от ръката на враговете ни.“

И народът прати в Силом, та донесоха от там ковчега на завета на Господа Саваота, който седи на херувими; а при ковчега Божий бяха и двамата синове на Илий – Офни и Финеес. И когато пристигна в стана ковчега на завета Господен, цял Израил дигна такъв силен вик, че земята ехтеше.

И филистимци чуха радостните викове и рекоха: „Поради какво са тези радостни викове в стана на евреите?“ И узнаха, че в стана пристигнал ковчегът Господен. И се изплашиха филистимци, понеже казаха: „Бог е дошъл при тях в стана.“ И рекоха : „Горко ни! Кой ще ни избави от ръката на този силен Бог? Горко ни! Понеже такова нещо не е бивало ни вчера, ни завчера. Това е онзи Бог, който порази египтяни с всякакви порази в пустинята. Стегнете се, филистимци, и бъдете юначни, за да не станете роби на евреите, както са те в робство под вас; бъдете юначни и се ударете с тях.“

Филистимци се удариха, и израилтяните бидоха разбити, и всеки побегна в шатрата си; поражението беше твърде голямо; от израилтяните паднаха тридесет хиляди пешаци. Ковчегът Божий биде взет, и двамата Илиеви сина, Офни и Финеес, загинаха.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 43,10-11.14-15.24-25 (О: 27в)

 

О Избави ни. Господи, поради Твоята милост.

 

Но сега Ти ни отритна и посрами, и не излизаш. Боже, с нашите войски. Обърна ни в бегство пред врага, и онези, които ни мразят, ограбват ни. O

 

Предаде ни за укор на съседите ни, за присмех и хула на онези, които живеят около нас. Направи за притча в народите, за кимване с глава между друговерците. О

 

Стани, защо спиш, Господи? Пробуди се, не отритвай ни за винаги. Защо криеш лицето си, забравяш скръбта ни и угнетението ни“. О

 

О Алилуя. Исус проповядваше Евангелието на царството, и изцеряваше всяка болест у народа. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Марко.              1,40-45

В онова време:

Дохожда при Исуса един прокажен и, молейки Го, пада пред Него на колене и Му казва: „Ако искаш, можеш ме очисти.“ А Исус, като се смили, протегна ръка, докосна се до него и му рече: „Искам, очисти се!“ След тия Негови думи проказата веднага се махна от него, и той стана чист.

И като го изгледа строго, Исус начаса го отпрати, и му рече: „Гледай, никому нищо не обаждай, а иди, покажи се на свещеника, и принеси за очистянето си, каквото е заповядал Мойсей, тям за свидетелство.“

А той, като излезе, захвана да разказва много и да разглася за станалото, тъй че Исус не можеше вече да влезе явно в града, а се намираше навън, в самотни места. И дохождаха при Него отвсякъде.

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.