I седмица обикн. време – събота – год. II – 01о2

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ

I седмица – събота

Година II

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене из първата книга на Самуил.                         1 Цар 9,1-4.17-19:10, la

Имаше един човек от Вениаминовите синове, на име Кис, син на Авиил, син на Церон, син на Бехорат, син на Афий, син на някой си венияминец. Той имаше син, на име Саул, млад и хубавец; и никой от израилтяните не беше по-хубав от него; от раменете си нагоре той беше по-висок от целия народ.

А на Сауловия баща Кис се загубиха ослиците, и рече Кис на сина си Саул: „Вземи със себе си едного от слугите и стани, та иди потърси ослиците“. И той премина Ефремова планина, премина и земята Ша-лиша, но не ги намериха; преминаха и земята Шаалим, и там ги няма;

той премина и Вениаминова земя и не ги намериха.

Когато Самуил видя Саул, Господ му рече: „Ето човекът, за когото Ти говорих; той ще царува над моя народ.“

Саул се приближи до Самуил при вратата и го попита: „Кажи ми, де е къщата на ясновидеца?“ Самуил отговори на Саул и рече: „Аз съм ясновидецът, върви пред мене на хълма; и вие ще обядвате днес с мене; аз ще те пусна сутринта, и ще ти кажа всичко, що имаш на сърце.“

И взе Самуил съд с елей, изля върху главата му, целуна го и рече: „Ето, Господ те помаза за цар на своето наследие и ще избавиш народа Му от ръцете на околните му врагове.“

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 20,2-3.4-5.6-7 (О: 2а)

 

О Господи, с Твоята сила царят се весели.

 

Господи, с Твоята сила царят се весели, и за спасението от Тебе безмерно се радва. Ти му даде, каквото му сърце желаеше, и молбата на устата му не отхвърли. O

 

Защото Ти го срещна с благословии за добро, възложи на главата му венец от злато. Той иска от Тебе живот; Ти му даде дълголетие във век века. О

 

Голяма е славата му и спасението от Тебе, Ти го облече с чест и величие; Ти положи на него благословии на веки, развесели го с радостта на лицето си. О

 

О Алилуя. Господ ме прати да благовестя на бедните, да известявам на пленените освобождение. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Марко.              2,13-17

В онова време:

Излезе Исус пак край морето; и всичкият народ дохождаше при Него, и Той ги поучаваше. Като вървеше, видя Левия Алфеев, който седеше на митницата, и му казва: „Върви след Мене.“ Той стана и тръгна след Него.

И когато Исус седеше на трапеза в къщата му, заедно с Него седяха и учениците Му и много митари и грешници; защото те бяха много и вървяха подире Му. Книжниците и фарисеите, като видяха, че Той яде с митари и грешници, думаха на учениците Му: „Как тъй яде и пие Той с митари и грешници?“

Като чу това, Исус им казва: „Здравите нямат нужда от лекар, а болните. Не съм дошъл да призова праведници, а грешници към покаяние“.

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.